Lozingen in de lucht 2000 - 2014

kade rechteroever

Het rapport geeft een overzicht van de emissies van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen door de industrie en energiesector, de gebouwenverwarming, het verkeer, de off-road machines, de land- en tuinbouw, de natuur en het landgebruik.

Lozingen in de lucht 2000 - 2014

Lozingen in de lucht 2000 - 2014 bijlagen
 

Vlaamse Milieumaatschappij december 2015
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/lozingen-in-de-lucht-2000-2014

Tags: