Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest. Jaarverslag immissiemeetnetten 2014

kade rechteroever

Het rapport behandelt de meetgegevens van de verschillende Vlaamse luchtmeetnetten in 2014. De cijfers bevestigen dat de Vlaamse luchtkwaliteit stelselmatig verbetert. Vlaanderen haalt in 2014 voor heel wat stoffen de Europese doelstellingen. Het maximaal toegelaten aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor fijn stof werd voor het eerst op alle Vlaamse meetplaatsen gerespecteerd.

Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest. Jaarverslag immissiemeetnetten 2014

Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest. Jaarverslag immissiemeetnetten 2014 bijlage                     

 

VMM december 2015
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/luchtkwaliteit-in-het-vlaamse-gewest-jaarverslag-immissiemeetnetten-2014

 

Tags: