Bomen in de stad kunnen de concentratie fijnstof tot 60% doen dalen

kade rechteroever

 

 

 

 

Het slechte nieuws: door milieupolluenten verliest elke Vlaming gemiddeld één gezond levensjaar. Fijnstof is de grootste boosdoener. Het goeie nieuws: bomen en planten zijn meester in het filteren van fijnstof en kunnen de luchtkwaliteit spectaculair verbeteren.

 snelweg banner2

Wereldwijd is fijnstof volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) de 13e meest belangrijkste doodsoorzaak. In Vlaanderen is fijnstof de belangrijkste luchtvervuiler, het bestaat uit zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer. De restdeeltjes na verbranding van fossiele brandstoffen maken bijvoorbeeld fijnstof uit, maar ook moleculen van stikstof, zwavel en ammoniak. Verkeer is dus een belangrijke fijnstofbron, door de roetuitstoot van dieselmotoren en de wrijving tussen remmen en banden bijvoorbeeld, verder produceren ook de industrie, de landbouw en woningen fijnstof.

De giftige bestanddelen van fijnstof komen in de longen en kunnen zich vanaf daar verspreiden via de bloedbaan of het lymfestelsel. Ademhalings- en hartproblemen kunnen het gevolg zijn. Het MIRA-rapport berekende dat fijnstof ons het meeste DALY's (het aantal gezonde levensjaren) kost, jaarlijks veroorzaakt het een maatschappelijke kost van 5 miljard euro en doet het 80.000 gezonde levensjaren teniet.

Nochtans zijn er relatief gemakkelijke oplossingen om fijnstof uit de lucht te filteren. Bomen en planten kunnen het immers als geen ander. Wanneer zwevende partikels in contact komen met bladeren en takken blijven ze er aan vasthangen, bij de volgende regenbui spoelen ze af naar de bodem, zodat ze niet in ons ademhalingsstelsel terecht komen.
De afzetting van stof is 2 tot 16 maal groter op een bos dan op een lage vegetatie, vooral omwille van de totale bladoppervlakte. Een stadsboom van 20-25 jaar oud vangt gemiddeld 100 gram fijnstof per jaar. Oude bomen doen het beter dan jonge en naaldbomen filteren beter dan loofbomen, omdat ze een grotere bladoppervlakte hebben en 's winters groen blijven. Vlaamse onderzoekers ontdekten dat 24% van het fijnstof dat op dennenbomen terecht komt definitief verwijderd wordt. Een bos van grove den besparen daarom 915 tot 1.075 euro per jaar aan gezondheidskosten. Alle Vlaamse grove dennenbossen samen zorgen jaarlijks voor een vermeden kost van 39 miljoen euro aan de volksgezondheid, alle Vlaamse bossen, bomen en struiken samen voor een veelvoud daarvan.

Maar ook in de stad, hotspots van fijnstof, kunnen bomen en planten een cruciale rol spelen. De concentratie aan fijnstof kan maar liefst met 60% dalen. Waar wachten we nog op?

Bronnen:

http://www.milieurapport.be/Upload/main/0_onderzoeksrapporten/2012/DALYs_en_externe_kosten_TW_red.pdf
http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/gevolgen-voor-mens-natuur-en-economie/milieu-mens-en-gezondheid/verloren-gezonde-levensjaren-evaluatie-van-de-volksgezondheid/verloren-gezonde-levensjaren-dalys-door-blootstelling-aan-fijn-stof/
http://www.zeronaut.be/planten-verminderen-luchtvervuiling-heel-efficient/ (Anrijs)
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Themas/Groen/LITERATUURSTUDIE_GROEN_LOONT_v99_finale%20versie_lowres.pdf
Schaubroeck et al., Multilayered Modeling of Particulate Matter Removal by a Growing Forest over Time, From Plant Surface Deposition to Washoff via Rainfall

Bos+ 06-08-2015
http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/nieuws/item/1145-bomen-in-de-stad-kunnen-de-concentratie-fijnstof-tot-60-doen-dalen

Tags: