Chemkar PM10 - stedencampagne 2

kade rechteroever

Uitgave 21-09-2015 – Dit rapport bevat de resultaten van de vijfde Chemkar PM10-studie. De VMM bemonsterde en analyseerde fijn stof in Mechelen, Leuven, Kortrijk, Hasselt en Aalst in de periode van juni 2013 tot juli 2014.

De VMM onderzocht tijdens deze studie fijn stof (PM10) in vijf middelgrote steden. In elke stad gingen we op zoek naar een achtergrondmeetplaats in een parkomgeving met een minimale lokale bijdrage en een hotspot waar we een maximale lokale bijdrage verwachtten. De hotspots waren telkens straten met veel verkeer en aan beide zijden vrij hoge aaneengesloten bebouwing. Dit zijn de zogenaamde street canyons. Doel van deze vijfde Chemkar-studie is het bestuderen van de grootte en samenstelling van de lokale bijdrages binnen de steden.

Chemkar PM10 - stedencampagne 2 (pdf)

VMM - Vlaamse MilieuMaatschappij 21-09-2015
https://www.vmm.be/publicaties/chemkar-pm10-stedencampagne-2

Tags: