Dieselgate: België, trek Duitslands kop uit het zand

kade rechteroever

Een dikke maand geleden bleek dat Volkswagen al zes jaar lang wagens produceert die 40 keer meer giftige NOx uitstoten dan de norm toelaat. Waar staan we ondertussen? De Europese Commissie probeert het probleem met verschillende voorstellen aan te pakken, maar de grote autolanden liggen dwars.

Naar echte controle

Zes jaar lang verkocht VW 11 miljoen wagens uitgerust met ‘sjoemelsoftware’.Die detecteert wanneer het voertuig zich in een testomgeving bevindt en schakelt de controlemechanismen voor uitstoot weer uit wanneer je gewoon met je auto over de weg rijdt. Deze wagens stoten tot 40 keer meer giftige NOx (stikstofoxide) uit dan wettelijk toegelaten.

Nu de gevolgen van #dieselgate voor VW stilaan duidelijk worden, rijzen nieuwe vragen en bezorgdheden. Hoe is het ooit zo ver kunnen komen? Welke autoproducenten houden ons nog voor het lapje ? Wat kunnen we doen om dit soort  schade voor milieu en gezondheid in de toekomst echt te voorkomen?

Onafhankelijk regulatoren en controle

Het VW-schandaal legde het falen van de EU-emissietests voor voertuigen op een pijnlijke manier bloot. De verouderde testsystemen zijn niet langer representatief voor moderne wagens en rijstijlen en zitten vol mazen die autofabrikanten vrolijk benutten om betere testresultaten te produceren. Bovendien betalen autofabrikanten zelf voor de certificering van het werk, wat leidt tot potentiële belangenconflicten. De logische conclusie: we hebben echte onafhankelijke regulatoren en controlemechanismen nodig.

Europees Commissaris voor Interne Markt Elżbieta Bieńkowska deed onlangs een voorstel om Europees toezicht op nationale autokeurders mogelijk te maken. Maar haar voorstel werd verworpen door de lidstaten. In navolging pleit het Europees Parlement nu voor een onafhankelijk Europees keuringsinstituut. Dat is een absoluut  minimum.

Autolanden liggen dwars

De Europese Commissie en lidstaten kwamen in mei al tot een akkoord over een nieuwe wegtest. Deze zou voor het eerst de real world emissies van diesels meten. Zo’n test wordt al jaren uitgesteld en moet er nu eindelijk komen. Maar Duitsland en enkele andere Europese autolanden liggen flink dwars.

Lidstaten reageren momenteel op een ander Commissievoorstel, dat een stapsgewijze invoering voorlegt. De nieuwe test zou van kracht worden vanaf september 2017, maar tussen die datum en september 2019 mogen auto’s de NOx-norm met 60% overschrijden. Autolanden gaan niet akkoord: zij willen tot eind 2019 een extra uitstoot tot 300% toestaan.

Nederland en Zweden daarentegen willen net meer ambitie in de aanpak zien.  Wij vragen de Vlaamse en federale overheid deze oprecht bezorgde landen bij te treden en het hoofd van Duitsland uit het zand te trekken.

Van #dieselgate naar #autogate

VW-sjoemelsoftware is één probleem. Maar welke merken houden ons nog voor het lapje en op welke manier? T&E constateerde in zijn recentste Mind the Gap-rapport dat enkele nieuwe auto’s, zoals de Mercedes A, C en E-klasse, BMW 5-serie en Peugeot 308 bijna 50% meer brandstof slikken dan hun testresultaten laten uitschijnen (1). Zulke vaststellingen kunnen de EU-lidstaten niet negeren. Regeringen moeten het onderzoek opentrekken naar CO2- en brandstofverbruiktesten in het algemeen. Zo moeten we komen tot een integrale herziening van de manier waarop auto’s in Europa worden goedgekeurd voor verkoop.

> Artikel de morgen
 

(1) Mind the gap, T&E

Elien Raport
Bond Beter Leefmilieu 23-10-2015
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/867/15801

Tags: