De derde en laatste webwoensdag van de burgerbewegingen focuste op de leefbaarheidsprojecten en de Ringparken.

kade rechteroever

 

 

Ringparken als opstap naar de overkapping

De derde en laatste webwoensdag van de burgerbewegingen focuste op de leefbaarheidsprojecten en de Ringparken.

(Her)bekijk de presentaties: 

Ook de andere webwoensdagen kan je nog herbeleven via deze link.
Antwoorden vanwege het team 'Routeplan 2030' op de niet-behandelde vragen over de modal shift tijdens het tweede webinar vind je in dit document. Zie ook bijlage

 

'Antwerpenaren, dit is jullie historische moment'

Er is de voorbije jaren 'doorgeslikt, tandengeknarst en gevloekt', maar 'op dit moment passen fierheid en voldoening over wat tot nog toe gepresteerd werd'. Dat vindt André Loeckx, professor emeritus Stedenbouw aan de KU Leuven. De burgerbewegingen vroegen hem voor de derde webwoensdag om een evaluatie van de lopende leefbaarheids- en overkappingsprojecten.

De noodzaak van een zo groot mogelijke overkapping worden voor prof. Loeckx steeds duidelijker. Maar daarvoor ziet hij nog missing links. 'Het ringwerk is meer dan een snelweg overdekken: het herdenkt een groot deel van de stad.'

Daarom vindt hij het hoog tijd om dingen bij te sturen en op de agenda te plaatsen, zoals enkele ‘reserveprojecten’ en de zogenaamde ‘nerven’, de verbindingen dwars op de Ring die de herdachte Ring moeten inbedden in de omliggende buurten. 

De professor pleit er ook voor het Toekomstverbond een nieuwe ‘boost’ te geven. Daarvoor is out-of-the-box-denken nodig. Maar hij is optimistisch. 'Want het volk van Antwerpen is een speciaal volk. Dit is jullie historische moment om iets groots met jullie stad te doen. De aanzet is gegeven, het materiaal ligt klaar. Maak er wat van en laat alle stadsvernieuwers in andere steden en andere landen groen zien van jaloezie over wat hier gaat gebeuren.'

Lees hier de slotbeschouwingen van André Loeckx  

 

Positief standpunt over Oosterweelverbinding

Nog tot zaterdag 4 juli loopt het openbaar onderzoek naar de vergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding. Tijdens de derde webwoensdag antwoordden Ringland, Ademloos en stRaten-generaal op de vraag of ze een bezwaarschrift gaan indienen. Voor de burgerbewegingen zijn er voldoende redenen om dat niet te doen, legde Pol van Steenvoort (Ringland) uit. Ze dienen daarentegen een positieve standpuntbepaling in. Tegelijk hebben ze oog voor verbeterpunten.

Er is nog veel werk aan de winkel om het Toekomstverbond helemaal te realiseren. Daartoe werken alle partners tegen het najaar aan een actualisatie daarvan, kondigde Manu Claeys (stRaten-generaal) aan.

De burgerbewegingen vragen bijvoorbeeld aan de Vlaamse regering om Lantis de opdracht te geven te onderzoeken wat nog nodig is om de resterende gaten toe te leggen. Dat moet meteen gebeuren bij de bouw van de Oosterweel, zei Peter Vermeulen (Ringland) tijdens het webinar. Lees verder

 

 

Tags: