de week van OOSTERFAIL?

kade rechteroever

Steeds meer hindernissen voor Oosterweel

 

2017 is begonnen met veel Oosterweel-nieuws. De overheid is vastbesloten door te gaan met Oosterweel, maar er blijven hindernissen opduiken.

- Eerst was er het nieuws over de verkeerschaos. Tienduizenden auto's moeten eerst uit het verkeer voor een vlot verloop van de werken. Met een pakket maatregelen wil de overheid de mensen overtuigen de auto te laten staan. Maar mobiliteitsdeskundigen betwijfelen of dat volstaat. Overigens, logisch geredeneerd met professor Jean-Paul Van Bendeghem is Oosterweel 'niet nodig of onmogelijk'.

- Het Rekenhof wees op het belang van een maatschappelijk draagvlak voor Oosterweel. Dat draagvlak is er nog lang niet - kijk maar hoe vlot de handtekeningen voor een volksraadpleging binnenkomen.

- Vervolgens bleek dat voor de rechteroever de bouwaanvraag opnieuw is uitgesteld. De spade kan dit jaar niet meer in de grond.

- Ondertussen heeft Zwijndrecht de werken op zijn grondgebied afgekeurd. Geen akkoord van Zwijndrecht betekent geen bouw­ver­gunning voor Linker­oever.

- Als klap op de vuurpijl stelde ir. Luc Van Remortel dat de BAM de veiligheid van de tunnel onder het Albertkanaal op het BAM-tracé niet kan garanderen. Bovendien, zo waarschuwde hij, in combinatie met het BAM-tracé is overkappen uitgesloten.

 

Oplossing is er nochtans: het Haventracé

Voor Ringland zijn al deze onopgeloste hindernissen eens te meer het bewijs dat het BAM-tracé niet deugt. In de onderhandelingen met de overheid wachten we nog steeds op bewijs van het tegendeel. Zolang blijven we ervan overtuigd dat het Haventracé een veel minder complexe en dus goedkopere, sneller uitvoerbare én veiligere oplossing is.
Als het noordelijker Haventracé eerst wordt aangelegd en in gebruik genomen, neemt dat de verkeersdruk op de Ring vanzelf weg en kunnen de werken daar dus veel vlotter verlopen. Omdat dat tracé grotendeels in een open sleuf en zonder complexe tunnels kan worden aangelegd, is het bovendien veel veiliger voor gevaarlijk transport. Met het Haventracé is er ook geen probleem meer voor de aansluitbaarheid op de gescheiden tunnels en de overkapping van Ringland.  
In ons memorandum dat we de regering afgelopen voorjaar overhandigden, kan je alles (her)lezen over het Haventracé.


 

Geen verkeershinder bij bouw Ringland
 
De overkapping volgens het Ringland-model zal nauwelijks verkeershinder veroorzaken. Doordat de gescheiden tunnels voor doorgaand en lokaal verkeer in de lengte worden aangelegd, zal het verkeer altijd vlot kunnen blijven rijden. Bekijk in dit filmpje nog eens de oplossing van Ringland.


 

Daarom verzamelen we dus handtekeningen

Omdat we er meer dan ooit van overtuigd zijn dat het BAM-tracé geen oplossing is en integendeel alleen maar problemen veroorzaakt, blijven we handtekeningen verzamelen voor een volksraadpleging.
Die volksraadpleging zullen we aanvragen als de onderhandelingen met de overheid en de overkappingsintendant onvoldoende resultaat opleveren. De burgers kunnen dan zelf oordelen of ze achter de Oosterweelverbinding staan.
We hebben al zo'n 66.000 handtekeningen en gaan door tot 75.000. Dat is nodig om zeker voldoende geldige hebben: alleen de handtekeningen van inwoners van Antwerpen (alle districten inbegrepen) die minstens 16 jaar zijn komen in aanmerking.
 
 
 

Doe mee aan de marathon in Berchem
 
Na de succesrijke handtekeningenmarathons in hartje stad, Deurne, Wilrijk, Merksem, Hoboken en Ekeren trekken we morgen ZATERDAG 14 JANUARI naar de Driekoningenstraat in Berchem. Je kan er je handtekening komen plaatsten, mocht je dat nog niet gedaan hebben, formulieren binnenbrengen (ze hoeven niet helemaal vol te zijn!), of nog beter: zelf mee komen verzamelen.
We hebben alle materiaal mee (formulieren, folders, balpennen,...), geven je tips en je kan alleen of samen met anderen op pad, een hele dag of een uurtje. Wie zich inschrijft via deze link, mag rekenen op koffiekoeken.
Afspraak tussen 10 en 16 uur aan de campagnefiets die geparkeerd zal staan ter hoogte van ccBe, Driekoningenstraat 126. Tussen 16 en 17 uur worden de handtekeningen geteld in het campagnecentrum in Borgerhout.
 
Formulieren mogen ook opgestuurd worden naar het
Campagnecentrum Volksraadpleging
Moorkensplein 14
2014 Borgerhout

Je bent daar ook welkom op woensdagnamiddag van 15 tot 18 uur of na afspraak via info@volksraadpleging-bamtrace.be.

 

Tags: