Intendant legt compromisvoorstel Oosterweel op tafel

kade rechteroever

De intendant voor de overkapping van de Antwerpse ring Alexander D'Hooghe heeft onlangs een voorstel tot compromis over de Oosterweelverbinding op tafel gelegd waarin het lokaal, stedelijk én doorgaand verkeer gescheiden worden. De actiegroep zegt dat het voorbarig is om al over een compromis te spreken en vraagt om eerst nog de verschillende mogelijke scenario's door te rekenen.

Om te vermijden dat de Raad van State het hele Oosterweeldossier - en dus ook het alternatieve Haventracé van de actiegroepen - weer naar af stuurt, zitten alle betrokken partijen in het Antwerpse mobiliteitsdossier al een hele tijd rond de tafel om tot een breed gedragen oplossing te komen.

Momenteel ligt er een nieuw plan van intendant D'Hooghe voor dat het Oosterweeltracé zou gebruiken voor stedelijk verkeer en een noordelijker tracé voor doorgaand verkeer. Dat laatste zou onder meer inhouden dat er een extra Tijsmanstunnel wordt gebouwd en dat de capaciteit van de Liefkenshoektunnel en de Beverentunnel wordt vergroot. Dat schrijft De Morgen en het is bevestigd door de actiegroep Ringland.

D'Hooghe hoopt zo de discussies en juridische strijd tussen de Vlaamse overheid en de Antwerpse actiegroepen te kunnen beëindigen vooraleer de Raad van State binnenkort oordeelt over het milieu-effectenrapport (MER) en het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Oosterweelverbinding.

Ringland zegt verheugd te zijn dat "ook de overheid en overkappingsintendant Alexander D'Hooghe stellen dat het doorgaande en het zware (haven)verkeer zo ver mogelijk van de stad gehouden moeten worden en dat de Oosterweelverbinding daar bijgevolg niet geschikt voor is".

Van een akkoord lijkt echter nog geen sprake. "De actiegroepen hebben gevraagd de verschillende scenario's eerst door te rekenen", zegt Ringland. "Daarbij zou het niet meer dan logisch zijn om ook het Haventracé eindelijk mee te nemen in de berekeningen. Zolang dat niet gebeurd is, is het te vroeg om uit te maken of het voorstel van de intendant een haalbaar én betaalbaar compromis is. Intussen ligt ook nog steeds geen overtuigend plan op tafel dat de aansluitbaarheid van Oosterweel op de overkapping van de Antwerpse ring garandeert."

Manu Claeys van de actiegroep stRaten-Generaal zegt dat het interessant zal worden, als er een "heel zware bypass rond de stad" zou komen, om te kijken in welke mate een Oosterweelverbinding nog zijn nut heeft als bijkomende Scheldekruising. Op de cijfers waaruit dat al dan niet zal blijken, is het nog een drietal weken wachten, aldus Claeys.

De Antwerpse schepen voor Mobiliteit Koen Kennis zegt dat hij optimistisch is. "Wel, ik denk dat er heel veel puzzelstukken op tafel liggen die wel interessant zijn voor Antwerpen en de Antwerpenaren, en trouwens ook voor Vlaanderen en de Vlamingen, en wanneer je al die puzzelstukken bijeenlegt, dan denk ik dat je daar een mooi verhaal uit moet kunnen maken, en ik hoop dat dat mogelijk is. Ik blijf daar optimistisch in."

Luc De Roy
VRT Nieuws 07-02-2017
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/2.31834

Tags: