Droom voor Antwerpen forse stap dichterbij

kade rechteroever

Droom voor Antwerpen forse stap dichterbij

 

Dankzij jullie overweldigende steun van de voorbije jaren hebben de burgerbewegingen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos vandaag een belangrijke stap kunnen zetten. Met de overheid en de overkappingsintendant hebben we een 'toekomstverbond' afgesloten dat ten goede komt zowel aan de mobiliteit als aan de leefbaarheid en de volksgezondheid. 

Dit 'toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid' is een reuzenstap voor Vlaanderen en de Antwerpse regio, een stap die eindelijk een einde moet stellen aan jaren van impasse. Daarom mag het gerust historisch genoemd worden.  

Het verbond omvat een ambitieus Routeplan 2030 met volgende krachtlijnen:

  • Voor de eerste grote fase van de volledige overkapping trekken de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en het Havenbedrijf alvast 1,250 miljard euro uit.
  • Het stadsregionale verkeer rijdt over een gesloten stedelijke ring via Oosterweel-light. Dat betekent minder rijstroken in de kanaaltunnels, waardoor Oosterweel overkapbaar wordt.
  • Het doorgaande en havenverkeer wordt rond de stad geleid via een versterkte Liefkenshoektunnel en Tijsmanstunnel en de aan te leggen ondertunnelde A102 tussen Ekeren en Wommelgem. 
  • Er wordt ingezet op een ambitieuze modal shift (50 procent autoverkeer, 50 procent alternatieve vervoersmodi) en een slimme verkeerssturing.

Steun ons voort in de Werkgemeenschap!  

  • De burgerbewegingen zijn partners van de overheid en de administratie in een nieuw op te richten Werkgemeenschap. Die zal de komende weken het Routeplan 2030 voort uitwerken, waardoor de overkapping van de volledige Ring realiteit kan worden. Daarvoor hebben we jullie blijvende steun nodig!

Lees hier de tekst van het toekomstverbond.

 

Ringland 15-03-2017
http://ringland.be/droom-voor-antwerpen-forse-stap-dichterbij/

 

Tags: