Vergeet Vlaanderen de fiets in het klimaatplan?

kade rechteroever

Fietsersbond en VITO berekenden in 2012 al wat de fiets kan doen voor het klimaat

Vandaag, 19 april 2016, gaat de Vlaamse klimaattop van start. De Vlaamse regering trekt 300 miljoen extra uit voor het klimaatbeleid en ook aan een groenere mobiliteit wordt gedacht. Over de fiets, voorlopig, echter geen woord. Nochtans zorgt de fiets voor de grootste klimaatwinst inzake personenvervoer.

In 2012 berekende de Fietsersbond samen met VITO al wat de fiets kan doen voor het klimaat.

Door het behalen van één derde van de klimaatdoelstellingen, enkel door meer te fietsen, wordt het bijzonder belangrijk om voldoende middelen vrij te maken om de fiets alle kansen te geven.

Mochten we in Vlaanderen evenveel fietsen als in Nederland in 2007, dan halen we met deze significante transfer van autoverkeer naar fietsverkeer voor 32,22% van de vooropgestelde vermindering  CO2 emissies inzake personenvervoer over de weg.

Bovendien zijn er bijkomend op vlak van mobiliteit, gezondheid, luchtkwaliteit en economie bijkomende positieve effecten te verwachten.

Fietsbeleid houdt een palet aan maatregelen in, dat moet bestaan uit push- en pullmaatregelen. De aanleg van voldoende en hoogwaardige fietsinfrastructuur blijft primordiaal. De reden hiervoor is dat binnen- en buitenlandse voorbeelden tonen dat de aanleg van hoogwaardige fietsinfrastructuur een absolute en noodzakelijke voorwaarde is voor een succesvolle modal shift.

Fietsinfrastructuur alleen is evenwel niet voldoende om het aantal fietsers significant te doen stijgen, zo blijkt uit de cijfers van het OVG. In Vlaanderen worden er sinds jaren bijkomende fietspaden aangelegd, en toch stagneert het fietsgebruik. Dit wijst er enerzijds op dat de investeringen te laag en/of te weinig gefocust zijn, en toont anderzijds de noodzaak aan om ook in te grijpen op het vlak van ruimtelijke ordening en fiscaliteit.

Meer over cijfers en maatregelen 

Fietsersbond 19-04-2016
http://www.fietsersbond.be/nieuws/vergeet-vlaanderen-de-fiets-het-klimaatplan

Tags: