Waarom mensen niet (vaker) fietsen? Slechte infrastructuur

kade rechteroever

Mensen die de fiets vaak aan de kant laten staan, doen dat vooral omdat ze vinden dat er een gebrek is aan aangepaste fietsinfrastructuur. Dat blijkt uit de eerste fietsbeleidsevaluatie van de Fietsersbond. Ook de slechte luchtkwaliteit en de verkeersdrukte vormen hinderpalen.

De Fietsersbond hield een internetenquête tussen 8 december 2016 en 31 januari 2017. Bijna 7.000 mensen kregen de vragen voorgeschoteld. De vragen gingen over Vlaanderen, maar ook over federale materie, zoals fiscale voordelen voor fietsers.

Daarbij valt vooral op dat de meeste mensen niet fietsen, omdat ze de infrastructuur, fietspaden, fietssnelwegen, onvoldoende vinden. De Fietsersbond roept op om de investeringen fors op te voeren. Nu is dat zo'n 100 miljoen euro per jaar. De Fietsersbond denkt dat dat moet stijgen tot 500 miljoen euro per jaar.

Ook over belastingen werd de (niet-)fietser bevraagd. Uit de antwoorden blijkt vooral dat de fietser zich gediscrimineerd voelt in vergelijking met de automobilist. 38 procent antwoordt "helemaal niet akkoord" op de vraag "De fiscaliteit stimuleert het fietsgebruik meer dan het autogebruik".

Tot slot blijkt uit de enquête ook dat veel fietsers zich onveilig voelen in het verkeer. Daar speelt vooral de toegenomen verkeersdrukte een grote rol en het gebrek aan fietspaden in de stad. Niemand (0 procent) antwoordt "helemaal akkoord" op de stelling "Als ik fiets, voel ik me veilig".

Tags: