Woensdag 14 juni: 22ste Horta info-avond - Toekomstverbond

kade rechteroever

 

Het is 3 maanden geleden dat wij de 21ste Horta infoavond organiseerden.
Op 8 maart 2017 om precies te zijn.

Wij informeerden u toen over de unieke kans om een akkoord te sluiten met een dubbele doelstelling
- het aanleggen van een Radicaal Haventracé om het doorgaande verkeer rond de stad te leiden
- een derde Scheldekruising aan te leggen als stedelijke bestemmingsweg: de “Oosterweel-light”
- hierdoor een volledige overkapping van de Ring mogelijk te maken
- dank zij een modal split van 50/50 gecombineerd met een krachtige verkeerssturing
en dit alles in het historische kader van een Toekomstverbond tussen de overheid en de burgers.

Wij vroegen en kregen van u een mandaat om dit verder te onderhandelen. Op 15 maart werd dan een historisch pre-akkoord gesloten dat plechtig voorgesteld werd in de perszaal van de Vlaamse regering op het Martelaarsplein. Op 24 april was er een stand van zaken op de Ringland Roma-avond.

Vandaag nodigen wij u opnieuw uit voor de 22ste Horta.


Wij willen u graag op de hoogte brengen van de belangrijkste evoluties van de voorbije maanden.
Wat is het resultaat van de onderhandelingen...
- voor het onderzoeken van alle Scheldetunnels
- voor het onderzoeken van de volledige overkapping
- voor het uitwerken van het Radicaal Haventracé
- voor het samenwerken met iedereen in de werkgemeenschap
Deze onderwerpen zullen gebracht worden door een selectie van de onderhandelaars. Na een verfrissende pauze volgt dan de tijd voor uw vragen en antwoorden.

Tot straks dus!

Praktisch:
22ste Horta, op woensdag 14 juni, in Zaal Horta, Hopland 2, 2000 Antwerpen (route).
Toegang gratis, geen reservatie nodig.
Deuren om 19:30 uur, start om 20 uur
Bar voor en na de infosessie en tijdens pauze

Heel hartelijk
Wim van Hees voor Ademloos
Manu Claeys voor stRaten-generaal
Peter Vermeulen voor Ringland

 

en weer wordt het grote projectiescherm gesponsord door Novid

Tags: