Opinie

De Antwerpse Hortazaal zit meer dan behoorlijk vol. Voor de tweeëntwintigste keer al. Dat benadrukte inleider Wim Van Hees van Ademloos die hiermee verwees naar de woelige en lange voorgeschiedenis van een dossier dat al meer dan twintig jaar de Antwerpse, c.q. Vlaamse politiek beheerst. Het ging er vaak zeer emotioneel aan toe in deze zaal, maar sinds het ‘toekomstverbond’ op 15 maart 2017 werd afgesloten tussen de Vlaamse en Antwerpse overheid en de burgerbewegingen Ringland, stRaten-Generaal en Ademloos is de sfeer veranderd.

Tags: 

Ook de actiegroepen, of burgerbewegingen, konden tijdens de voortgangsrapportage hun visie geven over de gang van zaken in het dossier.
Het Toekomstverbond is een heel stuk verder in reliëf gezet, richting operationalisering. De wedstrijden komen ook op gang. Met een stuk inspraak per trajectdeel, en met die inspraak zal rekening gehouden worden in de beoordeling.

Hieronder hoor je respectievelijk Manu Claeys, Wim Van Hees, en Peter Vermeulen aan het woord (klik op de foto):

Tags: 

Geachte aanwezigen,

Ik ben de trotse nestor van de actievoerders. Ik heb geen nieuws, maar een pleidooi.
Het nieuwe leven begint vandaag, 15 maart 2017.
Que allegria.

Instinctief welt bij grote momenten de vraag bij mij op “hoe voelt dat nu Wim van Hees”.
Gisteren op terugweg van het laatste overleg was dat niet anders. Twee gevoelens streden daarbij om voorrang: intense blijdschap en intense dankbaarheid. Ik vervang dus radikaal en light door Blijdschap & Dankbaarheid:

Tags: 

Geachte minister van Mobiliteit,
Geachte mijnheer Weyts,

“De vijand van een goed plan is een beter plan”, pleegt u wel eens te zeggen wanneer u het over het alternatieve voorstel van Antwerpse actiegroepen voor de Oosterweelverbinding hebt.

Dank u voor het compliment. Wij vinden ons voorstel voor een derde Scheldekruising in Antwerpen inderdaad beter dan het plan dat de Vlaamse overheid inmiddels al anderhalf decennium propageert.

Tags: 

 

De laatste jaren ligt de democratie zwaar onder vuur. In een aantal landen en bij een aantal religieuze groepen vindt men het normaal om democratie en ook mensenrechten in vraag te stellen. Maar ook in eigen land is de kloof tussen burger en politiek steeds verder gegroeid. De twee belangrijkste momenten dat de burger zijn mening kan geven nl. verkiezingen enerzijds en een volksraadpleging of referendum anderzijds, lokken niet bepaald groot enthousiasme uit.

 

Tags: 

Waarom het brexitreferendum niet zomaar vergeleken kan worden met een volksraadpleging over Oosterweel

 

De Britten hebben in hun referendum voor de brexit gestemd. Mogelijk komt er ook in Antwerpen nog eens een volksraadpleging over de Oosterweelverbinding. Zijn er gelijkenissen tussen de twee referenda?

 

Tags: 

Opinie Ademloos en stRaten-generaal

31 mei 2016

 

Eerste stap volksraadpleging afgerond

Volgende stap, noteer in de agenda: Horta-infoavond 8 juni 2016

 

Op maandag 30 mei 2016 ontvingen de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos van de dienst van de Antwerpse stadssecretaris het formulier, vermeld in artikel 207 van het Gemeentedecreet, houdende het verzoek tot organisatie van een volksraadpleging.

Tags: 

Gisteravond was de NMBS uitgenodigd op de 18de Horta-infoavond van de Antwerpse actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal. De NMBS gaf er een publiekspresentatie over plannen voor een Antwerps voorstadsnet van lichte treinen, zeg maar de S-Bahn-systemen zoals we die in Duitsland en Zwitserland kennen.

Pages