15de Horta was weer fantastisch, dank jullie allemaal!

kade rechteroever

Terwijl in Brussel volop gesponnen werd over hier en daar een stukje verzonnen beton over een ferm verbrede Ring, zat in Antwerpen de Horta weer afgeladen vol voor de 15de info avond van de Antwerpse actiegroepen.

Een feestelijke Horta, want we naderen twee verjaardagen: 5 jaar volksraadpleging en 15 jaar stRaten-generaal.

En een speciale Horta, want 4 Europese professoren luchtkwaliteit-experten, verbonden aan een groot EU project, zijn komen spreken. Het was een overladen avond, maar wel ongelooflijk leerrijk.

Enkele dingen die zijn bijgebleven: 

Normen

- veel landen overtreden luchtkwaliteitnormen. Er lopen al EU procedures tegen 17 landen en dat aantal zal alleen maar stijgen. Die wettelijke normen zijn voor het grote deel echter niet eens zo streng als de WHO gezondheidsnormen, door lobbywerk van lidstaten en bedrijven.

- voorgrondvervuiling moet lokaal aangepakt worden, maar ook achtergrondvervuiling is een enorme uitdaging en die moet globaal aangepakt worden, bijvoorbeeld door goede luchtkwaliteitnormen.

- EU normen werken, zie bijvoorbeeld het dalen van zwavelvervuiling, voor 100% te danken aan een brandstofnorm.

- de NOx norm (verschillende stikstofverbindingen) wordt echter niet gehaald ondanks een welhaast 100-voudige verstrenging van de norm

Diesel

- dit komt omdat dieselmotoren zelfs bij de zesde opeenvolgende norm (euro6) haast net zoveel troep uitstoten als vroeger, omdat diesel katalysatoren en uitlaat-terugkoppelsystemen in de echte wereld niet werken. En de labo-testen waarmee nieuwe auto's worden getest, zijn veel te mak en worden door nieuwe auto's gewoonweg vervalst omdat de boordcomputer de test herkent en zich daarop afstelt.

- dieselmotoren zijn en blijven de komende jaren de grootste vervuiler, ook al omdat overheden diesel blijven promoten

- benzine-auto's houden zich wél perfect aan de norm. Maar die stoten dan weer meer broeikasgassen uit. Of niet?

Broeikasgassen

- vervuilers en broeikasgassen zijn anders van samenstelling en gedrag, maar het heeft geen zin om diesels te bevoordelen om klimaatopwarming tegen te houden, integendeel.

- echte wereld CO2 uitstoot van benzinewagens is ongeveer gelijk aan diesels, behalve voor dure sportwagens.

- een pragmatische en gezonde aanpak van broeikasgassen is om vooral ook te focussen op deze stoffen die én vervuilend én opwarmend zijn. Dit geeft op klimaatvlak én op vlak van gezondheid een snel en meetbaar effect.

Publiek bewustzijn

- mensen zijn niet echt mee met de gevaren van luchtvervuiling. Ze weten wel van andere gezondheidsgevaren, zoals overgewicht, roken, etc. Omdat dat tastbaar is en het duidelijk is wat je eraan kan doen.

- in Londen zijn interessante tests gedaan met draagbare vervuilingmeters. Ze tonen precies waar en wanneer je in de echte wereld de meeste troep binnenkrijgt. Én hoe je daar iets aan kan doen.

- Politici hebben ook met die dingen rondgelopen en dat heeft voor een enorme verandering in politiek gedrag gezorgd.

Zo, binnenkort staan alle presentaties en filmpjes online, kan u het allemaal rustig zelf zien. Ondertussen hier het laatste persbericht van stRaten-generaal over de zin en onzin van 200 meter "extra" tunnel en "overkapbaarklaar maken" van het BAM tracé