7 euro voor de Raad van State

kade rechteroever

Ademloos IBAN BE38 7330 4865 9472 / BIC KREDBEBB

 Beste Ademloos sympathisanten,

 Met jullie 7 euro helpen jullie ons naar de Raad van State.

 Na 7 actie-studiejaren waarin Ademloos

1  fijn stof en gezondheid mee in het mobiliteits(de)ba(d)t trok

2  een handtekening-mobilisatie en een volksraadpleging tegen het BAM-tracé won

3  het Meccano-tracé van stRaten-generaal, als 21e – eeuwse mobiliteitsalternatief voor een gezond en leefbaar Antwerpen mee vooruit schoof

4  voortschrijdend actie-studiewerk leverde over gezond leven in Antwerpen in combinatie met mobiel zijn in Vlaanderen

5  dit alles kristalliseert in onze performante www.ademloos.be website

6  de overkapping van Ringland mee promoot als aanvullend deel van een gezonde en leefbare win-win oplossing met een alternatief tracé voor het doorgaand verkeer

7  musar maatregelen voorstelde voor onmiddellijke verbetering van het gezondheidsklimaat in Antwerpen,

 vragen we jullie 7 € te storten om de Ademloze strijd op dit acuut punt voort te kunnen zetten. Het mag natuurlijk ook iets meer zijn.

 Want jaar 8 zal zwaar zijn.

 Het BAM-tracé dreigt harder dan ooit doorgedrukt te worden door de huidige Vlaamse regering, hierin meegeholpen door het MER-advies van het Antwerps stadscollege. Waarbij deze overheden voorbijgaan aan het feit dat hele stukken van het Bam-tracé niet overkapbaar zijn, terwijl juist Ringland en Meccano elkaar aanvullen en versterken.

 Antwerpenaren sterven nu gemiddeld 3 jaar té vroeg door luchtvervuiling. Het BAM-tracé met tot 27 baanvakken dóór de stad zal dit schrijnend gezondheidsprobleem niet oplossen.

 Volgens het MER-rapport vergroot het BAM-tracé ook het Antwerps grondgebied waarop de stikstofdioxide norm overschreden wordt met maar liefst 8,63 km² . Voor altijd dus. Het Meccano-tracé verkleint ons permanent stikstofdioxide-gebied met 0,02 km² volgens hetzelfde MER-rapport.

 Een mobiliteitsoplossing van 7 miljard moet volgens ons een antwoord bieden voor deze gezondheidsproblemen in plaats van deze generaties lang te bestendigen en nog te vergroten.

 Uw storting van 7 € zal ons, samen met stRaten-generaal, en na het bekend maken dit voorjaar van het Vlaams uitvoeringsplan ( GRUP ) in staat stellen naar de Raad van State te stappen om een correcte overheidsbehandeling van het Meccano alternatief af te dwingen na al onze bezwaarschriften vorig jaar. Zie het “bezwaarboek” www.stratengeneraal.be voor aangetoonde onvolledigheid en partijdigheid van dit MER-onderzoek.

 Wij moeten ons concentreren op deze keiharde strijd.

 Graag jullie volgehouden deelname aan Horta info-avonden en consultatie van onze website en bij voorbaat bedankt voor jullie financiële steun op rekeningnummer :   

Ademloos IBAN BE38 7330 4865 9472 / BIC KREDBEBB.

Mee namens 512.000 Antwerpenaren, Marcel Peeters en Wim van Hees, Ademloos v.z.w

Mee onderschreven door Manu Claeys en Peter Verhaeghe, stRaten-generaal

twitter: @ademloos @wimvanademloos
http://www.facebook.com/ademloos