Antwerpen Hogerop maakt bocht van BAM naar Meccano - mét Schelde brug

kade rechteroever

Echte Antwerpenaren herinneren zich dat Ademloos & vrienden het voor de volksraadpleging moesten opnemen tegen een hele resem tegenstanders: BAM, VOKA, de Vlaamse regering, Noriant en last but not least Antwerpen Hogerop.

Deze beweging schakelde - betaalde - plakkers en flyerploegen in uit heel Vlaanderen en was in verschillende TV debatten zeer agressief tegen de actiegroepen.

Diezelfde pro-BAM groep komt nu met een zeer vergaand anti-BAM plan. Hun voorstel is rijk aan visie en ideeën en leunt heel hard op de plannen van stRaten-generaal en Forum 2020. Het geheel mankeert nog onderbouw en studie, maar hier en daar bieden ze heel knappe alternatieve oplossingen voor concrete uitdagingen.

Enkele highlights:

 • het BAM tracé wordt afgevoerd
 • het Meccano tracé wordt overgenomen - echter met een brug over de Schelde en het Hansadok
 • de A 102 en de R11 bis worden meegenomen - in zeer sterk gewijzigde vorm
 • de huidige Ring 1 wordt afgeschaft en vervangen door "een groene rivier"
 • de Craeybeckxtunnel wordt afgeschaft
 • het viaduct van Wilrijk wordt volledig vertunneld
 • alle Antwerpse aanvoerwegen worden onder de loep genomen
 • Antwerpen krijgt wordt haast volledig autoluw - in navolging van Basel en Kopenhagen
 • er is een aanzet tot timing en financiële planning

Antwerpen beleeft zeer boeiende tijden! Van "maar" twee uitgewerkte plannen - het BAM tracé en het Meccanotracé - zijn we in twee maanden geëvolueerd naar 4 interessante alternatieven:

 1. meccano met overkapte ring - mee in de MER
 2. plan 'dubbele overkapte ring' van architect Bart Vandenbossche - ook in de MER
 3. plan 'uit de ban van de ring' van architect en ruimtelijk planner Peter Vermeulen - indirect in de MER via vorige plan
 4. plan "brugmeccano" van Antwerpen Hogerop - deels via de Meccano in de MER, maar de rest van hun benadering zit er (nog?) niet in

Vier knappe alternatieven, gemaakt door mensen uit totaal verschillende hoeken, maar met een warm hart voor Antwerpen en een gedeelde wens om Antwerpen fundamenteel te saneren en te redden van het catastrofale BAM tracé.

Dat BAM tracé wordt door niemand meer verdedigd, buiten dan de nauwst betrokken politici van de CD&V.

Ademloos organiseerde op 29 januari haar jaarlijkse grote Horta avond met als thema - wat dacht u - overkappen.

Lees hier het voorstel van Antwerpen Hogerop | Lees hier verslag van de wederom zeer succesvolle Horta avond.