BAM bezorgt slechts 1.722 Antwerpenaren betere lucht

kade rechteroever

nvdr: We geven de opinieruimte aan een zeer helder Nieuwsblad artikel. Het BAM-tracé, al jaren het voorkeurstracé van de Vlaamse regering, zou amper 1.722 Antwerpenaren betere luchtkwaliteit bezorgen, zo staat in het MER rapport. Nu de deelrapporten naar boven komen wordt duidelijk dat de eerste berichtgeving over het MER niet klopt.

Milieurapport beoordeelt Meccano ver boven BAM inzake gezondheid

Het BAM-tracé zorgt nauwelijks voor een verbetering van de luchtkwaliteit. Het voorkeurtracé van de Vlaamse regering zou slechts voor 1.722 inwoners een gunstig effect hebben op de luchtverontreiniging. Dat zeggen artsen Dirk Van Duppen (PVDA+) en Dirk Avonts (Groen) op basis van het milieueffectenrapport (MER). ‘De miljardeninvestering in het BAM-tracé zou onverantwoord zijn.’

Het BAM-tracé scoort volgens actiegroep Ademloos - dat het hele mobiliteitsvraagstuk vooral benadert vanuit gezondheid - nog slechter dan aanvankelijk gedacht. ‘Als alle randvoorwaarden worden gerespecteerd komt het BAM-tracé inzake mobiliteit helemaal niet goed uit de test’, zegt voorzitter Wim van Hees. Ook inzake leefbaarheid zouden de eerste berichten over het BAM-tracé mooier zijn voorgesteld dan de werkelijkheid.

Dokter Dirk Van Duppen (PVDA+) en professor huisartsgeneeskunde Dirk Avonts (Groen) namen het deelrapport onder de loep. ‘Het MER onderschrijft de gevaren van fijn stof en verkeerslawaai’, zeggen ze. ‘Vijf jaren geleden moesten wij daar nog voor vechten, maar het wetenschappelijk bewijs is zo overweldigend dat het niet meer te negeren valt.’

Fijn stof

De kaartjes in het rapport geven aan dat met het BAM-tracé de fijn stof-waarden in Borgerhout en Deurne nog zullen toenemen. Het Meccano-tracé zou de hoeveelheid fijn stof doen dalen binnen de hele ringzone. Daarover is het milieurapport erg duidelijk: ‘Globaal gezien, over alle parameters en over het hele studiegebied, scoort Meccano het best’, leest het MER.

Een andere opmerkelijke tabel in het rapport laat zien voor hoeveel Antwerpenaren de luchtkwaliteit zal verbeteren. Het BAM-tracé zou voor 1.722 Antwerpenaren een gunstige invloed op de luchtverontreiniging hebben. Het Meccano-tracé zou een verbetering teweegbrengen voor 111.511 Antwerpenaren. ‘Amper 0,3 procent van de Antwerpenaren is dus gebaat met het BAM-tracé,’ zeggen Van Duppen en Avonts, ‘en dat na een investering van ettelijke miljarden. Voor Meccano is dat bijna 25 procent.

Gezondheid moet dus dringend hoger op de agenda komen in dit debat. Doorstroming van verkeer is belangrijk, maar doorstroming van de longen ook.’

Ook buiten Antwerpen begint men zich nu in het debat te moeien. Christophe Depamelaere, een sportarts uit het West-Vlaamse Wingene, deed onderzoek naar de beste plaatsen voor wielrenners om te trainen. Hij kwam tot een onthutsende vaststelling. ‘In heel West-Europa is Antwerpen de slechtste plaats om te sporten’, zegt Depamelaere.

‘Door de verkeerspollutie staat de stad als een zwarte roetvlek op de kaart, en hierop wil de Vlaamse regering verder bouwen...’, gaat Depamelaere verder. ‘In Vlaanderen hebben we een goed onderbouwd gezondheidsstelsel. Kiezen voor het BAM-tracé ondermijnt dit volledig’.

Jochen Vandenbergh voor Het Nieuwsblad 30-11-2013
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20131129_00864616

zie ook

de presentatie van Dr. Dirk Avonts: Er zit meer in het 'MER'
de presentatie van Dr. Dirk Van Duppen: De impact van verkeer op gezondheid - ontwerp plan-MER
Minieme gezondheidswinst maakt miljardeninvestering in Oosterweel onverantwoord
MER – BAM – MECCANO
Meccano scoort beter dan BAM op vlak van gezondheid
HOEZO, HET BAM-TRACÉ IS DE BESTE KEUZE?