Beste Bart, graag wat meer Flip en minder Flop

kade rechteroever

Bart De Wever kan niet meer met de Groenen voort. Ze hebben zichzelf eraf gereden. Hij is consequent in zijn standpunt over mobiliteit en wil niet flip-floppen**. Als voorzitter van een partij in de Vlaamse regering kan hij niet anders dan het BAM tracé respecteren.

Klinkt redelijk? U vertrouwt politici en verkopers toch niet op hun woord zeker?

1) Toen Bart 2 jaar geleden de nota van Elio Di Rupo verwierp, zei hij: "Ze hebben ons gedumpt". Nu de Groenen zeggen: "We willen wel onderhandelen, maar niet op basis van die nota" zegt Bart:"De Groenen zetten zichzelf buiten spel". Nog geen uur na het afrijden van Groen, zei hij vrolijk: "Vergeet die nota, we gaan over naar plan B". Bon, bruut cynisme moet hij van niemand nog leren.

2) Voortschrijdend inzicht of Flip-Flop**? In heel de formateursnota kwam het woord gezondheid niet één keer voor. Bart weet dat de regeringskeuze voor BAM nog in geen 30 jaar de verplichte gezondheidsnormen van de EU of het WHO haalt. Hij ontduikt zijn verantwoordelijkheid zowel op Vlaams als op Antwerps niveau. Dat als karaktersterkte verkopen is natuurlijk zijn vak, maar consequent? Anti-Flip-Flop**? Antwerpen kan wel wat Flip gebruiken, om de Flop te vermijden. En plopperdeplop nog aan toe: was meneer nu wel of niet met een tracé getrouwd?

3) Voorzitter Bart kan zich niets veroorloven in Vlaanderen? "Ik zal als partijvoorzitter en burgemeester in Brussel op tafel kloppen om de Antwerpse belangen in Vlaanderen te verdedigen", klonk het voor de verkiezingen. En "de job van partijvoorzitter is perfect te combineren met de taken van een burgemeester". Groen vraagt niet om BAM te schrappen, maar om te heronderhandelen. Om voorwaarden vast te zetten die in bijvoorbeeld Duitsland niet meer dan normaal zijn. Maar dat mag niet. Bart De Wever en Kris Peeters willen namelijk zoveel mogelijk opties hebben om het MER onderzoek te negeren of te interpreteren.

Wie oprecht de specialisten wil respecteren is niet bang van de garanties die Groen vraagt, bijvoorbeeld: "als overkapping niet mogelijk is in een tracé en andere manieren om lawaai en fijnstof te bestrijden in dat tracé onvoldoende zijn, dan schrappen we dat tracé", of "Als de kostprijs, havenontsluiting, stadsontwikkeling en gezondheid bij Meccano of een ander tracé beter is dan in een ander, dan zullen we net zoveel moeite doen om dat tracé uit te voeren dan als het BAM tracé wordt gekozen."

Wat ze zeggen is "Als het BAM tracé niet wint, zullen we wel zien wat we doen." Wie ervaring heeft met de eminenten Crevits, Muyters en Peeters, weet dat ze nu zo hard ze kunnen dat MER onderzoek gaan interpreteren in de proceduredetails die ze in de hand hebben, bijvoorbeeld als de zogenaamde externe experts moeten spreken. Bart zegt niet "Ik zal als A burgemeester erover waken dat het beste tracé voor Antwerpen en Vlaanderen zal worden uitgevoerd". Hij zegt: "Ik zal het spel van mijn collega's meespelen". In mijn partijbelang, in mijn onafhankelijk Vlaams belang. Vraag me niet om respect voor A, dat was maar om de Groenen te pesten".

** De term Flip-Flop wordt in de Amerikaanse politiek gebruikt om een politicus te beschrijven die vaak van mening verandert. Bart De Wever leent de term om voortschrijdend inzicht een negatieve bijklank te geven. Hij gebruikt het specifiek om tegenstanders van het BAM tracé (een nog steeds groeiende meerderheid) als labiel af te schilderen.