Bestuursakkoord erkent gezondheidsproblematiek Antwerpen

kade rechteroever

Resolutie 159 uit het Antwerps bestuursakkoord erkent eindelijk de immense sociale kost van de stedelijke verkeersoverlast.

Kern van dit probleem is  de Ring, waarover 300.000 voertuigen per werkdag denderen, waarvan 75.000 vrachtwagens. Daarom lijdt Antwerpen aan lucht-, licht- en lawaaipollutie. Meer dan welke Vlaamse stad. Want nergens wonen meer dan  300.000 mensen binnen 1,5 kilometer van zo'n autocomplex. Dit is uniek en kan vertaald worden naar menselijk lijden. De gemiddelde Antwerpenaar verliest 438 gezonde dagen aan verkeersgerelateerd fijn stof, en 399 dagen aan verkeersgerelateerd lawaai. Wij gaan volstrekt ongewenst eerder dood in deze stad.

Omdat de overlast toeneemt bij intensiever verkeer, liggen die cijfers nog gevoelig hoger naarmate men dichter bij de ring woont. Dit is niet alleen ernstig, dit is zelfs onaanvaardbaar. Deze cijfers komen niet van Ademloos maar o.m. van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid, deel van het Vlaamse ministerie van Volksgezondheid. Ze worden ook door niemand tegengesproken. (Maar ambtenaren die erover wilden spreken op een medisch congres op 12/9 in het provinciehuis van Antwerpen kregen wel spreekverbod). Ademloos is sinds 8 maart 2008 met niets anders bezig dan met actievoeren rond deze problematiek. Dat dit überhaupt noodzakelijk  is in een modern, democratisch bestuurd gewest is wraakroepend.(...)

lees het volledige artikel van Wim van Hees hier