De echte Bart De Wever is aangekomen

kade rechteroever

"Ik klop in Antwerpen van de tafel wie het mij in Brussel lastig zou kunnen maken"

Opinie over genadeloze formatievorming, door Wim van Hees, voorzitter Ademloos

De laatste gewestverkiezingen dateren van juni 2009. Deze leidden tot Peeters 2. Hierin ontstond een nieuwe meerderheid. Die trouw bleef aan het BAM tracé. Ook na de ondubbelzinnige uitslag van de volksraadpleging van 18 oktober 2009: 60 % stemde tegen het BAM tracé.

De uitkomst hiervan gaf aanleiding tot een onwaarschijnlijk schouwspel waarin 7 werkgroepen werden opgericht, waarna de gebruikelijke geheime koehandel plaatsvond waarbij de regering gered werd met een onwaarschijnlijke, en volstrekt onbetaalbare megaconstructie: "RING+BAMTRACE+A102+R11 in het Masterplan 2020". Dit werd sindsdien tot "Beslist Beleid" verheven. Verzet daartegen is "Heiligschennis". Parallel daarmee was een "burgerbesluit" tot stand gekomen in een zeldzaam constructieve samenwerking tussen actiegroepen, academici en captains of industry (forum 2020), het zogenaamde Meccanoproject.

In plaats van een gunstig onthaal van de Vlaamse Regering (participatie moet je verdienen iedere dag) werd dit plan vanaf de allereerste dag van zijn presentatie aan de pers (24/2/2010) bestreden en gesaboteerd. Tot en met de constructie van een gevangenis op het vertrekpunt van dit tracé. Waarmee men juridische procedures uitlokte tot en met het Europese niveau, die perfect vermeden hadden kunnen worden.

Het vervolg van deze opinie leest u hier...