Is het BAM tracé nog steeds "het beste"?

kade rechteroever

Het Meccano tracé was in het MER niet gemeten met gedifferentieerde tol, terwijl deze vorm van tolheffing een idee was van de ontwerpers van Meccano. Hierdoor had het BAM tracé op een paar vlakken een betere score. 

Nu zijn die berekeningen toch gemaakt en enkele voorlopige resultaten zijn bekend. De doorrekeningen naar bijvoorbeeld gezondheid en kosten/baten zijn nog niet gemaakt, maar de te verwachten resultaten zijn zeer duidelijk. En hebben een enorme invloed op de "punten" die deze tracés hadden gekregen in het MER en daarbuiten. Maar wat betekent dit concreet. Is het BAM tracé nog steeds "het beste"? 

We overlopen kort de verschillende argumenten waarmee de keuze voor het BAM tracé werd verdedigd: mobiliteit, gezondheid, kostprijs, baten en veiligheid.

Is het BAM tracé nog steeds beter voor de mobiliteit?

Nee, Meccano heeft gelijkwaardige scores, de verschillen zitten goeddeels binnen de foutenmarge. Concreet: Meccano en BAM zijn evenwaardig, zowel qua verzadiging als gemiddelde snelheid. Het Meccano tracé behaalt deze resultaten zonder grote verkeersknooppunten, Hollandse knoop en ringverbreding binnen de stad, zonder Oosterweelknoop tegenover "de plage" en zonder parallelwegen in Zwijndrecht en op Linkeroever.

(http://www.ademloos.be/factchecker/variabele-tol-voor-meccano-wél-gemeten

Is het verschil in gezondheid tussen BAM en Meccano nog steeds een "fotofinish"?

Nee. Er was nooit sprake van een fotofinish, alleen een voorstelling van zaken die dit suggereerde. De nieuwe berekening van Meccano met gedifferentieerde tol maakt het verschil tussen de tracés op gezondheidsvlak nog groter: deze mobiliteitscijfers zeggen niet alleen iets over gemiddelde snelheid en filegevoeligheid, maar ook over aantallen vrachtwagens en auto's door bevolkt gebied. Bij Meccano met gedifferentieerde tol rijdt er veel minder verkeer door woonwijken dan bij BAM. Pas als de doorrekening van gedifferentieerde tolheffing op luchtkwaliteit en geluidsoverlast is gebeurd, weten we precies hoe groot het verschil is tussen de tracés, maar dat het Meccano veel betere gezondheidswaarden zal tonen, weet iedere expert vandaag al.

(http://www.ademloos.be/factchecker/qua-gezondheid-het-verschil-tussen-me...)

Is het BAM tracé nog steeds goedkoper?

Nee. Er zijn fundamentele problemen met de kostprijsberekening.

Het Meccano tracé is kunstmatig duurder gemaakt, niet in het minst door de illegale bouw van de gevangenis in Beveren precies op het punt waar Meccano aankoppelt op de E17. 

Het BAM tracé is ook kunstmatig goedkoop gehouden, door de graafwerken onder de historische kaden te berekenen volgens een goedkope maar destructieve graafmethode die daar niet toegepast kan worden, tenzij men wil riskeren dat bedrijven en gebouwen daar instorten. De ingenieur van de Kennedytunnel verklaarde dat het BAM tracé hierdoor minstens een miljard duurder zal zijn.

(http://www.ademloos.be/nieuws/bam-tracé-zal-ons-minstens-4-miljard-kosten)

Heeft het BAM nog steeds hogere baten?

Nee. De MKBA analyse is eigenlijk alleen een tijdwinstberekening, want factoren zoals stadsontwikkeling, gezondheid en andere aspecten zijn niet gemeten. Waardoor het dus geen Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse is.

Heel de analyse is dus gebaseerd op gewonnen minuten volgens de mobiliteitscijfers uit het MER. We weten nu echter dat de mobiliteitscijfers van BAM en Meccano, gemeten volgens dezelfde werking, zo goed als gelijk zijn.

Tenslotte, de MKBA gebruikt voor kosten de goedkoopste versie van het BAM tracé en voor baten de best presterende versie van het BAM tracé. En welke versie van het Meccano tracé er wordt gebruikt, is tot vandaag onbekend. Eén en ander maakt de regeringscommunicatie hierover minder geloofwaardig.

(http://www.ademloos.be/factchecker/spa-heeft-een-folder-gemaakt-met-13-b...)

Is het Meccano tracé gevaarlijk?

Nee. Het Meccano tracé loopt - net zoals de Oosterweel spoorverbinding - door de haven. Daar zijn SEVESO bedrijven gevestigd. En opslagplaatsen. En pijpleidingen. Op enkele plaatsen komt het Meccano tracé in de buurt van een pijpleiding of een opslagplaats, maar niet bij bedrijven. Er is een theoretisch veiligheidsrisico verbonden aan die dichte passage. Zowel voor een Meccano tunnel als voor zo'n opslagplaats of pijpleiding. Maar in het veiligheidsrapport staat bovendien dat alle risico's op te lossen zijn door eenvoudige ingrepen. Het verleggen van een pijpleiding, het verplaatsen van een opslagplaats of het minimaal verschuiven van het tracé. Hierdoor komt het risico op het peil waarbinnen alle andere havenactiviteiten zich bevinden en welke we wettelijk en maatschappelijk aanvaardbaar vinden. Wie deze risico's voor het Meccano tracé overdrijft, pleit voor het volledig afschaffen van eender welke havenactiviteit. En vergeet dat de grootste pleitbezorgers van Meccano tegelijk de grootste en meest transportgevoelige bedrijven van de haven vertegenwoordigen.

(http://www.forum2020.be/)

Wat nu?

Dit is lastig, want deze bevindingen zijn rechtstreeks in tegenstelling met wat een regering in volle verkiezingsperiode wil erkennen. Maar niet anders dan wat de actiegroepen en zowat alle experts al een tijdje zeggen. Is er nog een oplossing mogelijk? Wellicht niet meer voor verkiezingstijd, waar politieke logica allesoverheersend is. Maar daarna uiteraard wel. 

Alle Antwerpse actiegroepen willen namelijk hetzelfde als iedereen: een goede mobiliteit voor Antwerpen, een goed ontsloten haven... En ook een mooie, gezonde stad om in te wonen, werken, spelen, studeren en oud te worden. Kortom, een plan waar iedereen zich achter kan scharen. Na de verkiezingen is er weer een heel nieuwe realiteit. En wie weet weer plaats voor goed fatsoen en gezond verstand. Vandaar deze oproep:

Toekomstige Vlaamse regering, geef de berekeningen van de gezondheidseffecten voor de alternatieve tracés met gedifferentieerde tol vrij, geef alle andere data vrij en doe dit spontaan, op eigen initiatief. Toon de gezondheidswaarden die zijn berekend voor het MER zoals afgesproken mét afstandsperimeters, zodat deze resultaten tenminste relevant en wetenschappelijk toetsbaar zijn. En een regering die vertrouwen heeft in haar experts en echt goed bestuur en welzijn voorstaat, laat dat MER uiteraard onderwerpen aan een wetenschappelijk peer review - zoals al onze buurlanden doen en Europa adviseert.

En neem dan alsnog een beslissing voor welvaart en welzijn van alle betrokkenen.

Want kiezen voor de minst belastende oplossing voor de omwonenden, is niet meer dan logisch. De volledige overkapping en natuurontwikkeling op het dak van de ring is voor nu én de komende generaties een onontbeerlijke maatregel. Het BAM-tracé laat enkel fragmentarische afdekking toe, terwijl Meccano de mogelijkheid biedt tot een volwaardige stadsuitbreiding bovenop de ring. En zoals de naam zelf zegt: Meccano is bij uitstek het tracé dat je in fasen kunt opleveren, naargelang budget en prioriteiten.

Namens Ademloos

Wim van Hees en dr. Guido Verbeke