Het Toekomstverbond - een stand van zaken, zoals wij het zien

kade rechteroever

Ook de actiegroepen, of burgerbewegingen, konden tijdens de voortgangsrapportage hun visie geven over de gang van zaken in het dossier.
Het Toekomstverbond is een heel stuk verder in reliëf gezet, richting operationalisering. De wedstrijden komen ook op gang. Met een stuk inspraak per trajectdeel, en met die inspraak zal rekening gehouden worden in de beoordeling.

Hieronder hoor je respectievelijk Manu Claeys, Wim Van Hees, en Peter Vermeulen aan het woord (klik op de foto):

 

Bekijk de volledige voortgangsrapportage via https://www.youtube.com/watch?v=S2tE50gmBx4&feature=youtu.be&t=1h13m59s

Tags: