"Ik kan niet" ligt op het kerkhof. "Ik wil niet" ligt ernaast

kade rechteroever

Het Vlaams Verkeerscentrum (VVC) heeft onlangs de R11 becijferd en een hele slide van haar presentatie besteed aan hun Meccano non-onderzoek.

Herinner u: in juni vorig jaar en in mei dit jaar heeft het VVC formeel erkend dat ze het Meccano tracé niet hebben onderzocht, omdat ze dat niet mochten. Omwille van de randvoorwaarde "geen vrachtwagens in de Kennedy tunnel".

Na veel georganiseerde verwarring door vakminister Crevits en minister president Peeters, die herhaaldelijk en volgehouden tegen parlement, pers, actiegroepen en burgers hierover jokten, stelt het VVC zijn communicatie op punt.

Ze hebben het meccano traject:

- "geëvalueerd binnen de randvoorwaarden van de Vlaamse regering (Kennedy tunnel vrachtwagenvrij)".

- "geëvalueerd binnen de mogelijkheden van het Vlaamse modelinstrumentarium *".

In mensentaal betekent dit:

- het VVC kan de moderne verkeerssturing van het Meccano tracé niet aan en

- het VVC mag tracés niet beoordelen op oplossend vermogen.

Opvallend: "We mogen niet", is een jaar later opeens "We mogen niet en we kunnen niet".

Maar goed, zo is dat dan. Dat heeft bij serieus onderzoek wel zijn consequenties natuurlijk: een ingenieur of wetenschapper besluit dan: "Bon, dus we kunnen over Meccano spijtig genoeg niets zeggen".

Maar wat is het besluit van het VVC: Meccano heeft "minder oplossend vermogen".

Dat is wel heel erg flauw. Heb wat beroepseer, leg dat uit. Zég gewoon tegen de mensen: "dit is geen onderzoek, maar een Top Gear vergelijking, u weet wel. We sleuren de motor uit deze auto, zetten de banden plat, halen de benzine uit de tank, zetten captain slow achter het stuur en oh, kijk, onder die omstandigheden is BAM duidelijk het betere tracé, ahaha".

Top Gear zijn een stel oude pubers die vermakelijke TV maken. Zij mogen dat. Het VVC is een door ingenieurs bemand deel van de Vlaamse administratie, dat alle verkeersanalyses doet die niet aan TML worden uitbesteed. Mogen zij dat ook? 

Het VVC zegt ook dat ze al meer dan 400 varianten hebben onderzocht. Wel, dan vraag ik met klem:

1) hoe serieus? Wat noemt men tegenwoordig onderzoek?

2) vooropgesteld dat u die 400 tracés serieus hebt onderzocht, waarom wordt het veel goedkopere en eenvoudigere Meccano tracé zo stiefmoederlijk behandeld?

3) hoe durft u conclusies te trekken - met verregaande, miljarden kostende gevolgen - op basis van gegevens die u bewust hebt vertekend? **

* Noteer even dat het "Vlaamse Modelinstrumentarium" van Transport & Mobility Leuven perfect in staat was om Meccano te becijferen en bovendien aantoonde dat het BAM tracé het moet afleggen tegen zelfs een halve Meccano voor een derde van de prijs. De ViA ambities indachtig, is het beschamend dat moderne verkeerssturing niet door de eigen administratie berekend kan worden.

** Dit verwijt is expliciet gericht naar vakminister Crevits en minister-president Peeters. Zij verplichten hun administratie tot dit beschamende werk en deze beschamende communicatie. Zij dragen de eindverantwoordelijkheid.