Luchtvervuiling is niet gezond en onze lucht is vervuild

kade rechteroever

Leest u de titel gerust nog eens. Dit is geen nieuwe informatie. Toevallig zijn er vandaag wel twee wetenschappelijke rapporten uitgegeven die in combinatie met elkaar wel heel hard te verteren zijn. Ongeboren kinderen lijden zwaar onder luchtvervuiling en onze steden zijn verschrikkelijk vervuild.

Leest u maar mee:

De Redactie:"De blootstelling van zwangere vrouwen aan vervuilende stoffen in de lucht en aan wegverkeer verhoogt aanzienlijk het risico op groeiachterstand bij de foetus. Het gaat ook om niveaus die een pak lager liggen dan in de richtlijnen van de Europese Unie over de luchtkwaliteit, stellen de auteurs van de studie die vandaag verschijnt in het gespecialiseerde blad The Lancet Respiratory Medicine."

En combineer nu met dit slechte rapport:

Nederlands dagblad "Tussen 2009 en 2011 werd tot 96 procent van de Europese stedelingen blootgesteld aan een volgens de WHO ontoelaatbare hoeveelheid fijnstof. Tot 98 procent van hen ademde te veel ozon in." 'Air quality in Europe - 2013 report' van het Europees Milieuagentschap"

Waar houdt ondertussen de media en de politiek zich mee bezig? "Gaat Kris Peeters beslissen in het Oosterweeldossier?"

Dat is de lat wel heel laag leggen. Die man beslist zo graag en zo vaak, liefst alleen en veel te vroeg, maar met moed, mannelijkheid en aandrang.

Wat u en mij bezighoudt is: kiezen stad en Vlaanderen eindelijk voor een gezonde, goede oplossing voor Antwerpen?

Ik vrees dat we ze hierin moeten aanmoedigen. Het regeringsplan is al verschrikkelijk voor stad en bewoners, maar als u dacht: "dat kan niet erger", dan hebt u Plan B nog niet gezien. 

Het kan anders. Er zijn zelfs meerdere goede oplossingen mogelijk!

Wim van Hees voor Ademloos