Meccano echt wel beter dan bricolage

kade rechteroever

De kwakkel van de week is wellicht vandaag maandag al gekend: de ondertunneling van de R11 wordt duurder van verwacht!

De R11 is op nog geen twee dagen beslist. Dit omdat men in paniek moest constateren dat de ringverbredingsplannen online stonden, dat hiervoor geen draagvlak was en dat de actiegroepen zeiden "hier gaat de volgende volksraadpleging over gaan". Met de natte vinger is toen voor de R11 beslist en met diezelfde natte vinger is daar een prijs op geplakt.

Die R11 ondertunneling is toen niet becijferd. Men wist niet wat er mogelijk was, wat de verkeerscijfers waren en hoeveel het zou kosten. En nu zijn de eerste mogelijke projecties binnen. En die zijn uiteraard verschillend van de eerste, totaal fictieve schatting.

Welke verwachtingen had de regering dan? Dat uitgerekend hun natte vinger, diezelfde vinger die hen al jaren met 5 tot 10 x duurdere prijzen opscheept, dat dié vinger opeens wel zou werken? Toch eens een ander vingertje proberen, misschien.

Ons advies aan de politiek: "Nu even door de zure appel heen bijten". R11 ondertunnelen is beslist beleid. De ring 1 verbreden is geen optie en zal het nooit zijn. Het extra geld kan gevonden worden door het BAM tracé te vervangen door het goedkopere Meccano tracé.

Wil u de R11 plannen ook zien? De eerste versies worden op 21/06/11 openbaar gemaakt door de provincie, de toegang is vrij. Meer info hier.