Memorandum gezond bestuur afgeleverd aan Schoon Verdiep

kade rechteroever

"Geachte dames en heren,

Met goede hoop maken we u het memorandum voor gezond bestuur over. Het verscheen eerst op onze website en is geschreven door Antwerpse burgerverenigingen, medici en experts inzake luchtvervuiling en lawaai.

Op basis van wetenschappelijke statistische gegevens kun je berekenen dat in Antwerpen 1.125.000 gezonde jaren* verloren gaan aan te vermijden/bestrijden verkeersgerelateerde factoren (ongelukken niet meegeteld). De rekenmethode is gebaseerd op het medisch begrip Daly's (disabled adjusted life year's) en drukt de aantasting van gezondheid én vervroegd sterven uit in één getal. Overheidsdiensten hebben dit berekend voor fijn stof en lawaai in Antwerpen*.

Deze cijfers komen dus niet van de keukentafel van een actiegroep, maar werden berekend door Vlaamse wetenschappelijke instellingen. In geval van twijfel nodigen wij u uit bij voorbeeld prof. Dr. Dirk Avonts (Ugent) te contacteren voor toelichting.

Dit wordt nog schrijnender en ethisch problematischer door ons te realiseren dat kinderen, ouderen en zwakkeren de eerste en grootste slachtoffers zijn.

De omvang van de cijfers maakt een onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk. Tot de komende jaren twintig wachten is uit den boze. Dit is ook mogelijk. ..."

Lees hier verder