Na GRUP van 4de Oosterweelregering: steun Antwerpen, steun de actiegroepen

kade rechteroever

Het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) Oosterweel is goedgekeurd door Vlaanderen. Volgende stappen zijn ergens in 2016 de plannen tonen en een bouwvergunning fixen. En dan: schop in de grond. En het zal goed zijn, zegt Vlaanderen. Echt waar. Want…

"Er zijn belangrijke wijzigingen gebeurd aan de plannen" - volgens deze vierde Oosterweelregering. "Nu kan er overal overkapt worden en kunnen er geluidschermen geplaatst worden." Bij navraag blijkt dat die overkapping dan technisch en juridisch mogelijk is.

Wie de vorige drie Oosterweelregeringen van dichtbij heeft meegemaakt, lacht een keer met die uitspraak en scherpt zijn messen. Doet u mee?

"Juridisch overkapbaar". Wat betekent dat, denkt u? Dat er over heel het tracé aan de EU veiligheidsregels voldaan wordt, zodat overkappen mogelijk is? Dat Vlaanderen een zoveelste juridische vraag voor uitzondering op EU regels heeft voorbereid? Of dat de term "volledige overkapping" voortaan juridisch juist is, zelfs als het feitelijk gaat om een niet-volledige overkapping? Wie zal het zeggen. Maar goed gevonden, dat wel. Juridisch overkapbaar.

En geluidschermen, waarom zou je die nodig hebben, als we gaan overkappen?

Vragen die we ons niet zouden moeten stellen, moest er ook maar één tekening getoond worden waaruit die overkapbaarheid zou blijken. En dan zouden we meteen weten welke overkappingen geluidschermen nodig hebben (?) en welke niet.

Het BAM tracé telt namelijk ook vier nieuwe gigantische verkeerswisselaars. Eén daarvan, het nu al befaamde Hollands Complex, heeft 27 baanvakken en wordt een stuk breder dan de kathedraal hoog is!

Kan je dat overkappen? Technisch kan alles. En in Vlaanderen juridisch blijkbaar ook - wellicht een wereldprimeur… Maar Europa heeft - gelukkig maar - heel strenge veiligheidsrichtlijnen voor tunnels. Binnen ongeveer een kilometer van weefbewegingen - op- en afritten bijvoorbeeld - mag er om veiligheidsredenen helemaal niet overkapt worden. 

Dus kan de Ring met het BAM tracé écht overkapt worden, niet juridisch, maar feitelijk, zoals in hier en nu op deze plaats, volledig overkapt in plaats van stinkende gatenkaas met geluidschermen? Het antwoord is natuurlijk nee. Dat zal in 2016 wel blijken als de plannen moeten worden getoond.

En dan zullen alle politici weer uitleggen dat hun onware uitspraken daarover uiteraard niet onwaar waren. We kennen dat ondertussen.

De vorige drie Oosterweelregeringen zijn immers al op een ontstellend aantal onwaarheden betrapt, over zowat al hun uitspraken rond leefbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. Hebben we ook maar één reden om beter te verwachten van deze regering?

Ondertussen blijven alle actiegroepen vragen om eerlijke, correcte en wettelijke procedures. Om robuuste, blijvende ingrepen voor gezondheid, mobiliteit en stadsontwikkeling in plaats van alleen maar een tijdelijke fix voor een fileprobleem. En als niet op die vraag wordt ingegaan, beloven stRaten-generaal en Ademloos om de strijd te blijven voeren, op alle mogelijke wettelijke manieren.

Concreet zullen wij onze vragen stellen aan de Vlaamse ombudsman. En aan het Vlaams parlement. En tenslotte, als dat niet helpt, zullen we alle onregelmatigheden melden aan de Raad van State en vragen dat hele BAM tracé te schrappen.

Dat kost allemaal veel moeite en bovendien geld. Tot nu toe hebben wij al onze acties kunnen betalen door giften en sponsoring van u, en u en u en ja, u!

Dit jaar vragen we weer geld, bijvoorbeeld 7 euro - 1 euro voor ieder jaar dat Ademloos actief is. (15 euro mag ook, want zolang bestaat stRaten-generaal al!)

Uiteraard hebt u al geld gegeven voor Ringland en u vraagt zich nu af, waarom dan ook aan die andere actiegroepen geven? Wel, als wij het BAM tracé niet afblokken, zal Ringland nooit worden uitgevoerd. De Oosterweelregeringen hebben nog nooit een initiatief genomen richting meer leefbaarheid als ze daar niet toe werden gedwongen. Alleen al het feit dat men nu spreekt over overkappen - juridisch, wel te verstaan - is omdat wij - ja, u allemaal - daar jarenlang en hard voor gevochten hebben.

Lees hier het persbericht van stRaten-generaal en Ademloos - lees hier meer over hoe en waarom de actiegroepen steunen.