Oosterweel, het oordeel van Eurostat en de gevolgen ervan – in mensentaal

kade rechteroever

Manu Claeys en Peter Verhaeghe, voor stRaten-generaal - Opinie Knack 15/09/14

Omdat we merken dat weer mist gespuid wordt bij officiële melding van negatief Oosterweelnieuws, hierbij een woordje toelichting en enige bedenkingen erbij.

Eurostat heeft gisteren nog maar eens aan de BAM uitgelegd dat wanneer de Vlaamse regering borg blijkt te staan voor een groot (en bijgevolg financieel riskant) bouwproject de financiering van dat project in de begroting moet worden opgenomen. Dat is de logica zelve, wanneer je op termijn eventuele financiële problemen wil vermijden. De BAM en de Vlaamse regering kennen deze redenering al jaren, Europa legt dit ook al jaren zo uit aan de BAM en aan de Vlaamse regering, deze regels gelden voor alle lidstaten. Dit heeft niets te maken met nieuwe of strengere regels van Europa, het zijn de regels die al jaren gelden, door de lidstaten goedgekeurd zijn en vandaag – gelet op de internationale context – strenger dan ooit toegepast worden.

Vlaanderen hoopte jarenlang op basis van uitzonderingsgronden aan die regels te kunnen ontsnappen, maar de aangevoerde uitzonderingsgronden bleken telkens zo doorzichtig als wat. Eerder trapte Europa niet in de fabel dat de BAM (99% aandeelhouderschap door de Vlaamse regering) een autonome NV zou zijn, vandaag neemt Europa eenzelfde houding aan tegenover het al even onwaarachtige verhaal dat de NV Liefkenshoektunnel zelf het financiële risico zou dragen in het Oosterweeldossier. De BAM en de Vlaamse regering beseffen sinds gisteren: hier geraken we niet door, we zullen ons moeten schikken naar de regels.

In se is dit vooruitgang. ‘We weten nu waar we aan toe zijn,’ erkent de BAM eindelijk. Ze weten het er al jaren, maar goed. De publieke bekentenis is belangrijk. Die bekentenis kon er niet komen onder vorige regeringen, om electorale en psychologische redenen. Nu is daar wel ruimte voor. (...)

Welke tips geven Manu en Peter aan de nieuwe Vlaamse regering? Lees gratis verder op Knack.be