Over Uplace en kanker

kade rechteroever

Volgende quote van een Uplace aandeelhouder trok de aandacht.

Luc Verelst investeerde sindsdien 25 miljoen euro. "Kanker is mijn hele leven geworden. Ik spendeer er elke minuut aan." En dan dus: dat ene verwijt, uitgerekend aan zijn adres. Van tegenstanders, die zich beroepen op experts, om aan te tonen dat Uplace een ernstig gezondheidsrisico zou inhouden voor de omwonenden. "Stemmingmakerij", vindt Verelst. "We hebben er alles aan gedaan om van Uplace een zero-emissie-project te maken. Méér kunnen wij niet. Je kan toch geen project weren omdat daar vervuilende auto's naartoe komen? Dié verantwoordelijkheid, om daar iets aan te doen, rust bij de overheid. Propere auto's? Elektrische auto's? Graag! Ik wil er zelfs aan meewerken. Maar wrijf mij niét iets aan, waar ik geen controle over heb. Dat is onrechtvaardig."

Het artikel uit Het Laatste Nieuws (Vr. 13 Feb. 2015, Pagina 8) vervolgt:

Over de grond van de zaak zijn experts het intussen eens. Ook meneer Verelst, overigens. Já, auto's hebben effect op de hoeveelheid fijn stof in de lucht. En fijn stof veroorzaakt kanker. Maar de Vlaamse Milieu Maatschappij nuanceert: "Het meeste fijn stof komt nog altijd van huishoudelijke emissies. Het verkeer neemt slechts een tweede plaats in." (VSH)

Hier valt wel het één en ander over te zeggen.

Ten eerste: Luc Verelst heeft een punt als hij zegt dat de slechte mobiliteit in België niet zijn verantwoordelijkheid is. Dat hij bovendien zo persoonlijk begaan is met kanker en er zoveel energie in steekt is fantastisch. Dat een professor en expert terzake daarom volgens meneer Verelst de connectie tussen kanker en de extra mobiliteit door Uplace niet mag maken, is echter een Lange Wapper brug te ver. Iedereen, de WHO (Wereld GezondheidsOrganisatie) en hijzelf incluis maakt die connectie wel: verkeer veroorzaakt kanker. Meer verkeer veroorzaakt meer kanker. Verkeer en wonen is een heel slechte combinatie.

Ten tweede: de nuancering door VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) van de gezondheidsrisico’s is tragisch. Fijn stof op zich is vooral ontstekingsverwekkend, met hart en longproblemen (en bijbehorende ziekte en sterfte) tot gevolg. Maar fijn stof van verkeer is bovendien kankerverwekkend. De verkeersuitstoot verhoogt lokaal het gezondheidsrisico aanzienlijk, zoals het gelekte onderzoek ook stelt. WHO heeft de gezondheidsrisico’s van dieselroet op dezelfde hoogte gezet als asbest. De VMM weet dit beter dan eender wie. Dat zij desondanks op deze manier moeten communiceren is niet ernstig.

Aan de basis van dit type van communicaties bij dit type van draagvlakloze monsterprojecten ligt een verouderd en verwilderd woon- en mobiliteitsbeleid en een bijna onbestaande stedenbeleid. Gevoerd door politici die niet durven veranderen van visie en aanpak. En zich dus steeds harder vastrijden in procedures en juridische veldslagen.

Wil je werkelijk nog eens een schup in de grond steken, zal je radicaal moeten kiezen voor verandering en verbetering. In en rond onze steden in de eerste plaats. Niet tegen files of meer vervuiling, omdat dat uiteindelijk maar heel povere doelstellingen zijn. We moeten volop gaan voor gezonde en interessante steden, waar het fantastisch goed wonen, spelen en werken is. In de ons omringende landen zijn talloze steden hiermee bezig. Het wordt tijd dat Vlaanderen zijn ambitie van vooruitstrevende regio waarmaakt.

Ondernemers als Luc Verelst zijn hierin niet het probleem, maar eventueel wel een deel van de oplossing.

In Antwerpen denken ondernemers al jaren mee over gezonde en begeesterende alternatieven, zoals Meccano en Ringland. Luc Verelst is zeer welkom om hier zijn licht op te doen. Wie weet bevat zijn volgend project wel een overkapping van het viaduct van Vilvoorde!

Zoals u weet, krijgen we het hier in Antwerpen ook niet cadeau. Onze Uplace-politici proberen namelijk krampachtig moderne en gezonde stadsinitiatieven te verdrinken ten voordele van hun eigen BAM tracé. Maar het goede nieuws is: u kan ons nog steeds steunen met een kleine bijdrage, waarmee wij heel veel kunnen doen!