Parlementair symbooldebat toont noodzaak actiegroepen aan - met Ademloos posters

kade rechteroever

Deze woensdag was er een plenair debat over de Oosterweel. Parlementairen en regeringsleden vertellen daar dan hun waarheid. Of zouden dat moeten doen. Grappig genoeg meenden enkelen dat beter te kunnen met een poster van Ademloos in hun hand.

En hiermee bewezen de regeringspartijen meteen het nut van de burgerbewegingen.

Het grootste deel van onze inspanningen gaat namelijk naar het verzamelen en verspreiden van juiste informatie. Terwijl de regeringspartijen het tegenovergestelde proberen te doen.

Ik beschrijf wat enkele parlementairen meenden te moeten zeggen over de burgerbewegingen.

Eerst kwam Bart Martens, SPA boven met het ontroerende verhaal dat hij aan zijn raam nog de campagne affiche van Ademloos had gehangen: "STEM DE BRUG ONDER DE GROND". En dat was gebeurd, dankzij zijn partij. Waren de actiegroepen nu nooit tevreden?

Toen kwam Dirk de Kort, CD&V met een poster waarop stond BYE BYE BRUG. Of iedereen aan geheugenverlies leed, vroeg de man oprecht. Dit was toch waar de actiegroepen campagne mee hadden gevoerd? Hebben we hen niet gegeven wat ze hebben gevraagd?

Mooie beelden, krachtige verklaringen. Maar nu de feiten.

De poster "BYE BYE BRUG" heeft echt bestaan.
In enkele exemplaren. Om in de hand te houden, zoals politicus deed.
Ná de volksraadpleging. Als overwinningsposter. Ons "zet die plaat af" moment.

Dus nee, daarmee hebben we zeker de volksraadpleging niet gewonnen.

Maar heeft men op zijn minst gegeven wat de actiegroepen vroegen? 

Laten we het even aan de actiegroep zelf vragen (23/9/10 Nieuwsblad)  'Ik ben eerst en vooral tevreden dat de Lange Wapper van de baan is. Dat is definitief', zegt Wim Van Hees van Ademloos. 'Bovendien is de tunneltechniek aanvaard. Nu moeten we nog die tunnel op de goede plaats krijgen.
En die laatste zin hebben we daarna op die BYE BYE BRUG poster gezet en meteen virtueel afscheid genomen van BAM en Noriant, zoals een alert oppositielid van Groen opmerkte, maar vreemd genoeg had meneer de Kort, CD&V, maar de helft van onze poster kunnen bemachtigen. Zo zeldzaam zijn die dus.

U begrijpt dus: nee, een paar honderd meter ring overkappen om de rest van de Ring te verbreden is niet wat de actiegroepen vroegen.

En wat met "STEM DE BRUG ONDER DE GROND? Die poster is in meer exemplaren gedrukt, maar heeft welgeteld drie (3!) dagen meegespeeld.
Toen er nog kans was op een echte keuzevraag voor de volksraadpleging.
De vorige burgemeester en kompaan van Bart Martens had namelijk een ander type vraag voorgesteld: "wil u een brug door de stad of tunnels rond de stad?".
Maar toen zei Kris Peeters nee, die vraag was te duidelijk, dus het werd maar één vraag, waarin heel het BAM tracé werd beschreven. 
Dus onze eerste poster de vuilbak in en de hele campagne voor de volksraadpleging heeft de stad volgehangen met de slogan "HET BAM TRACÉ STEM NEE". Meer dan 30.000 exemplaren.
Weet u het nog? Ja he? Net zoals Bart Martens, SPA. Hij had dit showtje al eens opgevoerd in Antwerpen en heeft trouwens heel dit verhaal al verschillende malen gehoord lang voor hij opeens terug vóór het BAM tracé was. 

Dus had Bart Martens campagne gevoerd met die zeldzame vintage poster? Zeer onwaarschijnlijk. Vraag het eens aan zijn buren. Heeft SPA gegeven wat de actiegroepen vroegen? Nee en niemand die dat zo goed weet als Bart Martens, eigenaar van de zeldzame poster.

Beide politici hebben, stel ik mij voor, hun kabinetten moeten inschakelen om Ademloos posters na te maken, wie weet wel met de hand geschilderd. Om daarna met die nog natte exemplaren voor de camera's en hun verzamelde collega's een potje te staan jokken. Teveel eer, beste politici, teveel eer.

Beide politici zijn ook vergeten dat iedere Antwerpenaar een dikke officiële informatiefolder van de stad Antwerpen in zijn bus heeft gekregen, waar in grote letters op stond dat de vraag wel degelijk over het gehele BAM tracé ging.
Dat velen voor of tegen een brug stemden, dat is zeker. Dat de actiegroepen altijd heel duidelijk heel het BAM tracé afwezen, kan echt niemand ontkennen. Zelfs niet met vervalste posters.

Wat hebben we dus geleerd van dit symbooldebat? Dat het niet slecht is dat er mensen zijn die zoeken naar de feiten en deze verspreiden. En dat onze posters mensen beroeren.

Een mens zou bijna vergeten dat er op dit parlementair debat nog belangrijke dingen gezegd zijn ook: iedere oppositiepartij spreekt zijn twijfels uit over de keuze van het BAM tracé en/of het waarheidsgehalte van het MER.

En Dirk Van Mechelen, O-VLD, een oude slimme vos, wiens partij echter mee in het Antwerps stadsbestuur zit, verklaarde dat zijn partij loyaal en voor 100% het BAM tracé mee zouden steunen, als. Als?

Als de Vlaamse regering kan hardmaken dat haar beweringen rond gezondheid met de realiteit overeenkomt.

Denkt u dat ze dat kunnen? Wij weten beter.

Kom op 5 maart 2014 om 20 uur naar zaal Horta, Hopland 2, 2000 Antwerpen en leer meer.

Dr Guido Verbeke en Wim van Hees
voor Ademloos

(red: namen van betrokkenen toegevoegd. Voor bye bye bam poster foto d.d. 4/10/2010, zie opinie op website De Wereld Morgen)