Primeur op infoavond Antwerpse actiegroepen

kade rechteroever

Gisteravond was de NMBS uitgenodigd op de 18de Horta-infoavond van de Antwerpse actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal. De NMBS gaf er een publiekspresentatie over plannen voor een Antwerps voorstadsnet van lichte treinen, zeg maar de S-Bahn-systemen zoals we die in Duitsland en Zwitserland kennen.

Dát de NMBS inging op de uitnodiging bleek al een primeur op zich, vernamen we. Het is immers niet de traditie om publiekelijk te communiceren over plannen die nog in de onderzoeksfase zitten. Omdat de actiegroepen die fase net zo relevant vinden, wil je als overheidsbedrijf effectief een open publieke dialoog aangaan, waarderen ze de stap die de NMBS heeft gezet.

 

Voor een geïnteresseerd publiek – volle zaal, 300 mensen – schetste Giovanni Palmieri (NMBS) de contouren van een mogelijk voorstadsnet. Hij stond ook stil bij te nemen stappen en mogelijke obstakels. We leerden heel wat, en onthielden drie dingen.

1. het is de ambitie om op termijn een eenheidsticket en een routeplanner-app. aan te bieden voor alle openbaar vervoer (trein, tram, bus) in en rond Antwerpen. Strak plan: de werking van de NMBS en De Lijn kunnen immers nooit te veel op mekaar afgestemd worden: hoe meer, hoe beter. Het getuigt van klantvriendelijkheid.

2. de Antwerpse S-baan die wellicht als eerste in gebruik wordt genomen is de S2. Die loopt van Essen in het noorden van de agglomeratie naar Antwerpen-Centraal en dan zuidwaarts naar Puurs. Op deze lijn komen per uur twee S-treinen langs. Uit het gevoerde onderzoek blijkt dat op deze lijn de grootste potentie schuilt. Zie beknopte powerpoint in bijlage voor een situering van deze lijn op het volledige voorstadsnetplan-in-opmaak.
Om deze intentie operationeel te maken moeten nog een aantal dingen gebeuren, o.a. de IC-trein Brussel-Amsterdam via lijn 4 (Brecht, Breda) laten rijden om ruimte te maken op de S2-lijn voor voorstadsverkeer. Ook moet de formule van infrastructuurvergoeding eerst worden aangepast opdat extra treinen enkel tegen marginale kosten (energie en personeel) kunnen rijden. Vandaag is de infrastructuurvergoeding (die de NMBS aan Infrabel betaalt) goed voor 63% van de totaalkost van het treinverkeer. Dat moet naar beneden, wil een voorstadsnet kans op slagen hebben.
 
3. op termijn volgt gefaseerd de ingebruikname van nog zeven andere S-banen.

Ook Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis kwam tijdens de infoavond op uitnodiging van de actiegroepen tekst en uitleg geven bij de hoger geschetste ambities.
Het is geweten dat de actiegroepen en het stadsbestuur diametraal tegenover mekaar staan wat betreft het debat over een derde Scheldekruising (Oosterweel of een alternatief). Maar dit mag volgens de actiegroepen niet in de weg staan van het uitsturen van een gezamenlijk signaal naar ‘Brussel’ (federaal, Vlaams, NMBS, De Lijn) dat de uitbouw van een Antwerps voorstadsnet bovenaan de agenda moet komen en daar moet blijven. In deze heeft het stadsbestuur dus onze steun.
Afgesproken werd met de NMBS en de schepen om over een jaar, op een van de volgende infoavonden, een stand van zaken te geven van de voortgang bij de effectieve ontwikkeling van de Antwerpse S-banen.

Voor stRaten-generaal, Manu Claeys, voorzitter
Voor Ademloos, Wim van Hees, voorzitter

22-10-2015