Quod gezondheid?

kade rechteroever

Hoeveel keer denkt u dat het woord "gezondheid" in de formateursnota (pdf van GVA) van Bart De Wever stond?

Laten we woordjes tellen:

  • "parkeer" en "parkeren": 45 keer
  • "veilig" en "veiligheid": 39 keer
  • "Vlaams" en "Vlaanderen": 26 keer
  • "Nederlands": 22 keer
  • "auto": 12 keer
  • "fraude": 7 keer

Gezondheid?

Geen enkele keer.

Respect voor A.

Juist ja.