stRaten-generaal: Peeters speelt met voeten van EU

kade rechteroever

Vanmiddag verspreidde het kabinet van Vlaams minister-president Kris Peeters een perscommuniqué over de ontmoeting van de minister-president met EU-Commissaris Barnier.
Sta ons toe enige commentaar hierbij te geven.

De indruk wordt gewekt dat de Europese Commissie geen uitspraak kan doen in de kwestie van de aanbesteding van een eventuele Oosterweelverbinding, zolang het MER-rapport over het bouwplan niet is afgewerkt.
Dat is een verkeerde indruk.

1. Ook na oplevering van dat MER-rapport zal de Europese Commissie nog steeds geen uitspraak kunnen doen. De Commissie KAN simpelweg geen uitspraak doen over een hypothetische situatie, dus over de vraag of gewijzigde werken zonder nieuwe aanbesteding aan een specifieke bouwgroep mogen worden toegewezen.
De Commissie zal pas een uitspraak kunnen doen over de Noriantkwestie aan de hand van een concrete gunning of aanbesteding. In afwachting daarvan kan de Commissie niet meer doen dan de Vlaamse regering wijzen op de regelgeving, en die is duidelijk: bij grondig gewijzigde opdrachten is nood aan een nieuwe openbare aanbesteding, om eerlijke concurrentie te handhaven richting alle spelers. Maar formeel kan de Commissie dat nu niet zeggen.

2. De resultaten van het MER hebben niets te maken met de aanbesteding. Sowieso moet er een nieuwe aanbesteding komen, wat ook de resultaten van het MER zijn.

De Vlaamse regering maakt van deze juridische situatie (onmogelijkheid van Europa om nu formele uitspraak te doen) al twee jaar misbruik om de indruk te creëren dat Noriant ooit die werken (of een deel ervan) zal kunnen krijgen zonder nieuwe aanbesteding. Een van de redenen daarvoor is wellicht dat men het scenario wil vermijden dat Noriant vóór de verkiezingen van mei volgend jaar een schadeclaim indient.
Zolang er geen formele uitspraak is van de Commissie, zit de regering wat dat betreft op schema (geen schadeclaim) en dat is net de bedoeling.
Maar ooit komt dus die formele negatief uitspraak, en dat weten alle betrokken overheden, Europees en Vlaams.

De titel in de Belgaberichtgeving is in die zin misleidend: "Europa stelt beslissing Oosterweel uit

Het is niet Europa die een beslissing uitstelt. In het gezamenlijke perscommuniqué van de EC en het kabinet-Peeters staat letterlijk dat de EC geen uitspraak doet "op verzoek van de Vlaamse autoriteiten".
Het komt de Vlaamse regering bovendien goed uit de zwarte piet over ‘uitstellen beslissing’ door te schuiven naar de Europese Commissie.
Trap er niet in.

Manu Claeys en Peter Verhaeghe, voor stRaten-generaal

04-11-2013