VVC, CD&V, VOKA: kwade wil, manipulatie, fraude of erger?

kade rechteroever

De Antwerpse VISA crisis van 2003 barstte uit nadat Patrick Janssens vroeg: "Is het slordigheid, onkunde of erger?" Vandaag stellen wij deze vraag opnieuw, na de tussentijdse rapportering door het Vlaams Verkeerscentrum (VVC) in de commissie openbare werken van donderdag 30 mei.  

Het VVC heeft de ruwe, voorlopige cijfers van de verkeersmodelleringen van het Oosterweeltracé en de alternatieve tracés (zoals het Meccano) voor de MER getoond. De cijfers zonder verkeerssturing - tol of trajectheffing. De definitieve cijfers - met verkeerssturing - worden pas in december verwacht.

Alle betrokkenen hadden beloofd aan de MER cel dat ze geen grote verklaringen zouden geven op basis van ruw materiaal: géén interpretaties, géén rangschikkingen. Want iedereen weet dat verkeerssturing een enorme invloed heeft en alle ruwe cijfers op hun kop zullen zetten.

Het VVC én CD&V hebben echter onmiddellijk die belofte verbroken. En nog maar eens een loopje genomen met de waarheid.

Het Vlaams Verkeerscentrum heeft heel selectief een paar cijfers getoond en dan verklaard dat het BAM tracé duidelijk de beste deelnemer is. Terwijl uit hun eigen niét getoonde cijfers duidelijk het tegendeel blijkt.

De cijfers zijn inderdaad fantastisch voor iedereen die niet met het BAM tracé is getrouwd. Meccano scoort zelfs zonder verkeerssturing overal bijna even goed als BAM. Tenzij ter hoogte van het Sportpaleis. Daar scoort Meccano meer dan 30% beter. En dat - nog eens - zonder verkeerssturing. Het kan dus alleen maar beter worden.

Deze bewust selectieve lezing en presentatie van onderzoeksgegevens zou voor een wetenschapper het einde van zijn academische loopbaan betekenen.

Wat zien we echter bij de Vlaamse regering en vrienden?

  1. CD&V publiceerde een persbericht dat de beslissende presentatie van de MER studie had plaatsgevonden en dat het BAM tracé als de voorspelbare winnaar was geëindigd.
  2. kabinetschefs van meerderheidspartijen kraaiden victorie: de Oosterweelknoop lag in zijn definitieve knoop.
  3. VOKA stuurde overwinningsmails die deze onwaarheden in de verf zetten naar heinde en verre.

Hier zijn eigenlijk geen woorden voor.

De definitieve MER cijfers zullen nl. in ernstige mate afwijken. Dat weten alle betrokkenen. Dit gebeuren is dus niet alleen in tegenspraak met de gemaakte afspraken. Dit is een zorgvuldig geënsceneerde vorm van politiek bedrog.

VVC, BAM en TV SAM, zijn al meer dan 10 jaar de instrumenten van de regering in dit kwalijke en dure drama. Juist zij zitten opnieuw aan de MER knoppen. En de regeringspartijen geloven duidelijk niet in eerlijk onderzoek, maar alleen in hun politieke logica: "Het wordt het BAM tracé, wat we daarvoor ook moeten doen".

Om terug te komen op onze vraag: "Slordigheid, onkunde of erger?" Wat denkt u?

Wordt vervolgd,
Wim van Hees

Red: lees ook het persbericht van stRaten-generaal en het persbericht van ademloos