Waarom sluit de Vlaamse Regering zich telkens op?

kade rechteroever

Dat vragen economische reuzen Christian Leysen, Nicolas Saverys and Jo Van Dierdonck zich af. De Vlaamse regering vermijdt krampachtig constructieve dialoog om het Antwerps mobliteitsdossier op te lossen.

Terwijl Gouverneur Cathy Berx met haar open aanpak van de streefbeeldstudie voor de oosttangent het goede voorbeeld geeft, saboteert de Vlaamse regering de west-tangent door inplanting van een gevangenis in Beveren recht op de geplande afritten met de E17. Zonder enige overleg en met absolute minachting voor de eigen wetgeving en procedures. Of zoals de federale minister van - uitgerekend - justitie zei: "We betalen achteraf met plezier de boete".

Een alternatief inplantingplan op de zelfde locatie is nochtans mogelijk. Sterker nog, Vlaroco - het orgaan dat Vlaanderen raad moet geven bij ruimtelijke uitvoeringsplannen - had effectief geadviseerd de inplanting van de gevangenis aan te passen om beide bestemmingen mogelijk te maken. Vlaanderen koos echter dit naast zich neer te leggen.

Betonneren, noemt men dat. Lees verder.