Wie goed bestuurt, heeft weinig te vrezen van actiegroepen

kade rechteroever

Hoe moet de politiek omgaan met de Antwerpse actiegroepen. Negeren? Oorlog tegen voeren? Deals mee sluiten?

Ach. De Antwerpse actiegroepen zijn geen politieke partijen. Je hebt geen coalitie met hen nodig, ze hebben geen verborgen agenda, ambiëren geen postjes en maken zichzelf liefst zo snel mogelijk overbodig. Dus, wat te doen met de actiegroepen? Gewoon mee praten, zoals met andere mensen met goede ideeën.

En goed besturen. Democratisch, vooruitstrevend en transparant.

Het Oosterweel dossier heeft wat dat betreft de trein keer op keer gemist. Er is nog één unieke kans voor de volgende Vlaamse regering om zonder gezichtsverlies toch nog de actiegroepen - burgers dus - mee te krijgen. Zonder deals of oorlog.

Keur nu het MER van de Oosterweelverbinding voorlopig af en repareer* het alsnog. Geef ook alle, maar dan ook alle bronmateriaal en bijkomende notatjes en studietjes vrij.

En doe voor de rest gewoon aan goed bestuur. Maak vervolgens dus ook een goed want correct MER voor A102 en R11bis. Volgens ons doe je dat zo:

1) toets het Ringland concept aan ALLE tracés en wel met GELIJKE uitvoeringsvarianten. Dus als je BAM met gedifferentieerde tol aan Ringland koppelt, dan doe je dat ook met Meccano en Oosterweel Noord met gedifferentieerde tol (* = reparatie eerste MER).

2) maak dat MER transparant en wetenschappelijk toetsbaar. Dus streef naar duidelijkheid in plaats van complexiteit, maak alle bronmateriaal en bijbehorende studies en nota's altijd voor iedereen beschikbaar en laat het MER nog eens nalezen door andere experts - het zgn. peer review.

3) weer de BAM uit heel het MER beslissingsproces. Behandel ze niet anders dan andere indieners van een tracé. De manier waarop de BAM in het MER Oosterweel zijn eigen onderzoek heeft mogen voeren, met zijn eigen experts, is ongezien en een rechtstaat onwaardig.

4) kies als regering voor de optie die de grootste gezondheid en leefbaarheid oplevert voor de bewoners langs al die tracés, binnen en buiten Antwerpen. Daarvoor dient een MER: Milieu Effecten Rapport. Een MER meet de effecten van verschillende werken op mens en milieu, zodat de politiek het meest deugdelijke eruit kan kiezen.

Een partij die dat durft, die is integer.

De Vlaamse regering heeft jarenlang zijn eigen vertraging georganiseerd. De "schop in de grond" mantra pakt niet meer. Het is tijd voor ander en beter. Welke regeringspartij durft als eerste?

Wim van Hees en Manu Claeys voor Ademloos en stRaten-generaal