Opinie

BRUSSEL 19/10 - Het Belgische dralen om haar bevolking tegen dieselgif te beschermen, staat in schril contrast tot de Amerikaanse, Franse en Engelse actiebereidheid. Enkele quotes uit het rapport van de Department for Environment Food & Rural Affairs (DEFRA) en alleen al de titel ‘Tackling nitrogen dioxide in our towns and cities' (sept 2015) spreken boekdelen:

Tags: 

BAM vraagt: "Hebt u nog suggesties?" 

Deze ongelukkige vraag kondigt een inspraakmoment en info-sessies aan, georganiseerd door BAM en Antea, uit naam van onze regering. 

Met een folder die erin slaagt geen enkele van de talloze suggesties van de laatste 10 jaar te vermelden.

Onze suggesties

Tags: 

Er is weer een studie uit die nog maar eens bewijst wat allang bewezen is: luchtvervuiling van verkeer vermindert onze levenskwaliteit en onze levensjaren (zie de links onderaan).

Deze studie toont bovendien mooi aan dat wie naast de Ring door Antwerpen woont, sneller sterft. 

Op basis van dit eenvoudige feit is Ademloos opgericht. Sindsdien heeft de overheid niets anders gedaan dan ons bestreden. Want de Ring zal blijven, ze zal breder worden en er zal meer verkeer over denderen. Want.

Gefeliciteerd! Als u de laatste jaren uw actiegroepen heeft gesteund, hebt u bijgedragen aan deze overwinning.

Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest de "bestuurlijke lus" bij de Raad van State vernietigd. Door die bestuurlijke lus konden overheden procedurele fouten rechtzetten zonder enige kans op beroep van burgers.

Het was met andere woorden een joker, die overheden konden inzetten, iedere keer als een burger of vereniging kon bewijzen dat hun overheid de wet had geschonden.

Dit lijvige persbericht legt uit waarom en waarmee (o.a.) stRaten-generaal en Ademloos naar de Raad van State gaan.

13 juli 2015

Antwerpse actiegroepen dienen vandaag verzoekschrift in bij Raad van State

Gevraagd wordt de vernietiging van het GRUP Oosterweelverbinding (20 maart 2015), wijzend op de onwettige totstandkoming van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

2 juli was een hoogdag voor de democratie. Betrokken burgers hebben hun spreekrecht uitgeoefend voor het parlement, dankzij jullie meer dan 25.000 handtekeningen.

Het was duidelijk dat hier maanden, ja jaren van werk, kennis en betrokkenheid aan voorafgingen.

Dit zijn gouden momenten. Het is namelijk niet eenvoudig om "ongefilterd" met onze verkozen politici te kunnen praten. Beloftevol en voor herhaling vatbaar. (red: bekijk hier de video en powerpoint tegelijk)

Pages