Opinie

Patrick Janssens vraagt u vriendelijk om uw verstand uit te zetten.

Hij zegt dat we na de verkiezingen zowaar de ring gaan overkappen. Maar ook dat het BAM tracé er komt.

De twee zijn niet samen mogelijk. BAM maakt overkappen onmogelijk. Patrick weet dit, hij is niet dom. Maar hij lijkt erop te rekenen dat u dat wel bent. 

Liegt Patrick? Technisch gezien niet helemaal.

- Een viaduct kun je een overkapping noemen

De zoveelste Oosterweelrapportage heeft ons weer wat bijgeleerd:

  1. de ring kan technisch overkapt worden*
  2. de werken aan het Oosterweel (BAM) tracé kunnen in 2015 worden aangevat 

Wie dit dossier niet echt volgt, hoorde: "De ring kan worden overkapt en we beginnen er binnenkort aan". Er zijn genoeg politici die schaamteloos dat foute beeld versterken.

Wat zijn de feiten? Volgt u mee.

BAM heeft voor de regering Peeters weer een duur en onduidelijk contract afgesloten.

U weet wel: dat BAM dat ontbonden was - ging worden - enfin, zou worden omgevormd... naar een nog om te vormen organisatie... buiten parlementaire controle of lastige rekenhofbemoeienissen - als Europa even de andere kant op wil kijken? U weet wel: dat BAM.

Waarover gaat het contract? Het ontwikkelen en voorbereiden van "ondermeer" de 19 baanvakken tellende Paperclip, het knooppunt aan Luchtbal en alle andere Ringverbredingen in Antwerpen. 

Manu Claeys, burgeractivist: "In 2005 diende ik, enigszins naïef, een bezwaarschrift in tegen de Lange Wapper en een alternatief voorstel. Na enkele opiniestukken vond ik het nodig om een daad te stellen. Maar in de zomer van 2007 werd me duidelijk dat mijn alternatief geen enkel debat uitlokte, omdat er andere krachten aan het werk waren. Het zou een moeilijke strijd worden, begreep ik, maar opgeven was geen optie. Dat besef noem ik wilskracht."

De Vlaamse overheid weigert de nieuwe gevangenis van Beveren 48m op te schuiven. Niet toevallig omdat ze zo het Meccanotracé hoopt te kunnen torpederen. Daarmee legt ze de Europese regelgeving naast zich neer. Net zoals ze dat deed met studies die Meccano een beduidend betere score gaven dan het weggestemde tracé, waaraan de Vlaamse regering krampachtig vasthoudt. Nochtans kan het Meccanotracé een ommekeer betekenen in een dramatische situatie:

Kris Clooney of Bart 2

Bart De Wever vindt dat we in Bananaland wonen: "Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anyone". En dat ligt aan wie?

Bouw van grote infrastructuur (gevangenissen, woonwijken, snelwegen) is aan strenge Europese regels verbonden. Er moet inspraak zijn, een proces van selectie en een serieus milieu en alternatieven onderzoek. Want: zo kies je het beste project met het grootst mogelijke draagvlak, met de kleinste kans op mislukken en weet je op voorhand ongeveer wat het je kost. Dus zoveel mogelijk objectivering en zo weinig mogelijk politiek.

Geachte staatssecretaris, beste meneer Verherstraeten

Omdat iedereen begrijpt dat het niet altijd makkelijk is om accurate informatie te krijgen, omdat soms foute informatie zeer ongewenste gevolgen kan hebben en omdat niemand zin heeft in een zeer lange en perfect te vermijden juridische strijd...

Een laatste vriendschappelijke vraag om gevangenis "Poort van Beveren" 48 meter te verschuiven. Zoals u weet blokkeert u anders het Meccano tracé, het officiële alternatief voor het BAM tracé, zoals opgenomen in het Plan MER.

Uiteraard hebt u dit prentje al eerder gezien. Maar kijk nog eens goed. Rechts is de gevangenis die de Vlaamse regering wil bouwen. Bovenop het Meccano tracé. Met maar één doel: de Meccano onmogelijk maken. 48 meter *

Pages