Opinie

Nederlands wapenschild

Voor de volksraadpleging heeft Noriant nog een raar filmpje gesponsord, waarin de actiegroepen werden opgevoerd als mooipraters die geld ontvingen van Nederland om Antwerpen vast te rijden. Een enorm dieptepunt in een BAM-campagne die toch al vol jokkebrokken zat.

Maar 'life imitates art'. En soms is de realiteit nog dommer dan de domste film:

1) Vlaanderen misbruikt een Belgische gevangenis (Beveren) om Meccano * onmogelijk te maken - en Antwerpen vast te rijden.

Iedere politieke partij bepaalt zijn prioriteiten en zijn verkiezingscampagne. Toont de kiezer wat volgens hen belangrijk is.

U kent onze prioriteit: Antwerpen moet weg uit de top drie "Meest vervuilde gebieden van Europa". In onze sportstad zou gezond sporten en spelen toch moeten kunnen, vinden wij.

Hoe gaan we dat doen? Met het Meccano plan, een gekend en beproefd Europees recept dat steden terug interessant en gezond maakt:

"Wij onderbreken deze opinie voor dit belangrijk bericht..."

Vorige vrijdag verleende de Vlaamse regering een milieuvergunning voor het bouwen van een gevangenis pal op het Meccanotracé dat momenteel als hoofdalternatief onderzocht wordt binnen de lopende MER-procedure Oosterweelverbinding.

Er blijft in België een groot wantrouwen tegen iedere vorm van burgerparticipatie. Onwil om de burger te erkennen als capabele partner. Nee, meebesturen, het is niet voor morgen...

Toch wordt zo nu en dan de duidelijk falende politiek in de schoenen van de burger - die verwende egoïst - geschoven (zie link hieronder). Mij klinkt dat toch wat vreemd, paradoxaal zelfs.

Denk even mee!

De ACV en ACW beweren dat het voor Antwerpen heilzaam is dat het Oosterweeltracé er komt, omwille van de werkgelegenheid.

Vraag hen gerust beleefd te tonen dat het Meccano plan minder werkgelegenheid geeft (mail acw Antwerpen). Je zou verwachten dat het ACW  voor het economisch meest rendabele plan zou kiezen, voor de superieure havenontsluiting en voor het project met de beste perspectieven voor de stad als werkplek. Voor Meccano dus.

De Raad van State heeft de gemeente Kontich verboden te bouwen tussen de E19 en de N171. 

Dat het ongezond is om naast een snelweg te wonen is al even bewezen. Europa verbiedt bovendien nieuwbouw naast snelwegen. De Vlaamse "we betalen de Europese boetes wel" nonchalance wordt voor het eerst door de Raad van State verworpen. Dat is voor ons gewestje revolutionair. Het is echter voorspelbaar maar de eerste van vele gelijkaardige uitspraken.

*sportief

Waar staat N-VA-zwaargewicht en kandidaat voor de burgemeesterssjerp Bart De Wever in het mobiliteitsdebat? Dat hij geen vurige BAM-fan is, mag duidelijk zijn. Maar wat moet een mens denken van zijn uitlatingen over de R11 en de technische en financiële (on)haalbaarheid van de Oosterweeltunnels? Op het eerste gezicht bulkt hij niet van het enthousiasme als het om Meccano gaat.

Pages