Opinie

Michiel Van Daele - foto Knack West Vlaanderen

Onlangs stond er een groot artikel in de Standaard over burgemeesters die het zogezegd niet meer zagen zitten door de assertieve burgers. Ik kan mij daar wel wat bij voorstellen. Je merkt namelijk dat veel mensen assertiviteit verwarren met aggressiviteit, wat voor burgemeesters flink intimiderend moet zijn.

Daarnaast heb je het spanningsveld tussen burgers die inspraak willen en de politiek die krampachtig vasthoudt aan het kleutermodel "democratie = stemmen en zwijgen".

De plan MER consultatieronde is afgelopen. Het aantal suggesties door burgers, instanties en actiegroepen is ongezien groot. De MER cel heeft al laten weten dat ze na eerste lezing zeer aangenaam verrast zijn over de kwaliteit van de inzendingen.

Wij proberen zo veel mogelijk openheid te creëren - of wat dacht u! Daarom zetten we zoveel mogelijk MER inzendingen op één plaats, zodat u precies weet wie wat heeft ingediend.

"Moet er nog zand zijn", zou Lambik zeggen! Bekijk dit filmpje maar eens.

Meyrem Almaci (Groen!) zegt klaar en duidelijk waar het op staat: SPA = BAM. En wie anders denkt, is naïef.

Ademloos heeft nooit eerder stemadvies gegeven, maar deze verkiezing is ónze slogan: Overkap die ring nu, stem Meccano!

En kijk. Wie links is en gezondheid belangrijk vindt, weet nu voor welke partijen te stemmen.

Ook langs rechts gebeurt er van alles.

Dit toont toch de uitzichtloosheid van de Antwerpse situatie. Er moet een nieuw stadsziekenhuis komen. De ideale ligging is het centrum. Helaas is daar geen plaats. Waar dan wel? U raadt het: vlak naast de ring! Op de Dam en bij het Park Spoor Noord bijvoorbeeld. Wat ligt daar pal in de buurt: de dubbele Boomse sleuven van de Luchtbal, de toekomstige (vracht) brug over het Albertkanaal, de dubbele Boomse sleuven voor en na het sportpaleis en onze prachtige paperclip bij het sportpaleis. Het onderzoek van prof.

crevits jokt weer

Mevrouw de minister ging gisteren voor het parlement weer zeer kort door de bocht. Drie uitspraken zonder niveau:

1) "De gevangenis moet na zoveel inspraakmomenten gewoon gebouwd worden waar ze is gepland."

Weet u nog? Dat filmpje met rokende kinderen? Wat was dat ongehoord populistisch! Hoewel gebaseerd op wetenschappelijke feiten is die spot snel verboden door de JEP, het etisch orgaan van reclamemakerij in ons noeste landje. Want dat fijn stof, dat was een mythe, gecreëerd door wereldvreemde actievoerders. 

Enkele weken geleden leek Antwerps burgemeester Patrick Janssens in het ATV-nieuws een lans te breken voor het Meccano-tracé. Leek, want na het bekijken van de integrale uitzending van Wakker Op Zondag bleek hij te benadrukken dat niét te doen. Hij beweert geen bocht richting Meccano-tracé te nemen, maar wil het doorgaande verkeer zo ver mogelijk van Antwerpen laten rijden. U dacht dat dat hetzelfde was? U bent allicht een vermaledijde actievoerder, of op zijn minst een sympathisant. Hoe valt dit dan te rijmen?

Vandaag startte BAM het Milieu Effecten Rapport. Dat rapport - hierna "MER" - onderzoekt de impact van een bouwproject op mens en milieu.

Dit moet van Europa en de regels zijn heel simpel. Het rapport stelt de vraag: wat gaat er gebeuren voor alle mensen die rond een bouwwerk wonen, wat voor invloed heeft dat bouwwerk op gebied van gezondheid, geluidsoverlast, luchtkwaliteit, natuur, enzovoort.

Proficiat! Ja, U! Fantastisch werk, goed gedaan! U hebt met vierduizend man onversaagd meer dan 44.000 brieven verstuurd naar 11 politici. Dat is een zeer fraai resultaat. En dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. 

Mevrouw Crevits heeft zelfs uitgebreid geklaagd over de grote hoeveelheid brieven die zij ontvangt in de voortgangscommissie in het Vlaamse Parlement.

Pages