Opinie

De regering heeft het Meccano tracé nog steeds niet onderzocht. Er is geen énkel cijfer door hen aangeleverd. Dit na bijna twee jaar beweren van het tegendeel.

Forum 2020 heeft nochtans meermaals aan het Vlaams VerkeersCentrum (VVC) gevraagd om die studie te doen met exact dezelfde modellen als deze die ze al gebruikten voor BAM. Tegen betaling, nog wel! Dat mocht echter niet van de Vlaamse regering. Dat hebben we op papier.

De illusie:
Stad Antwerpen moest advies uitbrengen over de bouwaanvraag voor het Lange Wapper viaduct en het BAM tracé. De stad en alle andere adviesorganen hebben negatief geadviseerd. Burgers en verenigingen vroegen hetzelfde met een record van 11.000 bezwaarschriften. Bovendien heeft de grootste Vlaamse volksraadpleging ooit de Wapper en het BAM tracé weggestemd.
Wat met de Wapper? Dood en - letterlijk – begraven, dachten we allemaal.
Wat met de BAM? Die zou ontmanteld worden, beloofde de regering al eind 2009.

wim van hees

We hebben de laatste dagen heel wat persaandacht gehad. Waarvoor uiteraard dank. Er zijn toch een paar ongelukkige misverstanden geboren, die enige verduidelijking verdienen.

Ademloos doet niet aan partijpolitiek. We roepen ook niet op om op Groen! te stemmen - of tegen Vlaams Belang te stemmen. Uitgerekend deze twee partijen - VB zelfs wat eerder dan Groen! - steunen ons project al heel lang. We worden ook fantastisch gesteund door PVDA+ en Rood. Zo nu en dan krijgen we zelfs wat liefde van SP-A, LDD en Open VLD.

Herinnert u zich deze nog: "In China hadden ze al drie Wappers gebouwd". Juist. Maar daarna hadden ze er ongetwijfeld weer twee afgebroken.

Omdat de rijzende zon niet meer door de dodelijke fijstofsluiers heen komt. Nu zetten ze in China maximaal in op openbaar vervoer en breken ze de Wappers weer vrolijk af.

Waarom? De verkeerscijfers van het Oosterweel project bevestigen wat de actiegroepen al jaren zeggen: een BAM scenario kan niet werken, het rijdt zichzelf in de weg. En nu weet iedereen het. De ring door Antwerpen blijft vol en de peperdure BAMtunnels blijven leeg. Liefkenshoek kwadraat. Tja, wat zeg je dan tegen een journalist. De waarheid? Zot!

Lees verder...

Op ATV legt de burgemeester van Antwerpen uit dat doorgaand verkeer best rond de stad gaat en dat gezondheidsschade door verkeer een thema is.

Nadat hij al twee jaar het BAM tracé door de stad rechthoudt en het Meccano tracé negeert. En de overkapping van de ring onmogelijk maakt. En speeltuinen, sportvelden, crèches, bejaardentehuizen, jong-gezin woningen en service flats naast de ring bouwt. En Sint-Annabos en Noordkasteel wil reduceren tot ecologische snelwegberm.

De Vlaamse regering heeft beslist om bouwconsortium Noriant te laten starten met de bouw van een deel van de Antwerpse Oosterweelverbinding. Een snelwegtunnel voor vrachtwagens die begint in het Sint-Annabos en doodloopt in het enige bufferbos op rechteroever. Of zou u denken...

De ferme taal van onze Minister President is echter niet meer dan weinig verheffend (maar zeer duur) theater: Om u te misleiden, om Noriant te misleiden en om de verkiezingen te verlossen van échte thema's. 

Wil u meer weten?

op 20 september 2011 heeft ademloos de hulp ingeroepen van de Vlaamse ombudsdienst.

Meer dan 2500 wakkere burgers hebben voor de zomervakantie meer dan 8000 vragen aan verschillende ministers en de burgemeester gesteld. Zo hebben zij de waarheid over de mythische mobiliteitstudies van de regering bovengespit. Het is echter tevergeefs wachten op een koerswijziging van de regering. Vandaar nu onze klacht bij de ombudsdienst, de ultieme bewaker van het contact tussen politiek en burger.

Beste Ludo

betreft uw reactie op Chris Goossens, sportarts.

Ademloos is net een campagne gestart met de slogan 'Spelen/Sporten/Slapen in Antwerpen is ongezond'. Dat thema is niet uit de – behoorlijk vervuilde – lucht gegrepen: veelvuldige metingen tonen keer op keer aan dat Antwerpen een nest is van fijn stof en lawaai.
Dat is u ongetwijfeld bekend.

Hoe ongezond dit is, wordt onderbouwd door zeer breed wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland.
Dit is u ongetwijfeld bekend.

Pages