Opinie

slide vvc

Het Vlaams Verkeerscentrum (VVC) heeft onlangs de R11 becijferd en een hele slide van haar presentatie besteed aan hun Meccano non-onderzoek.

Herinner u: in juni vorig jaar en in mei dit jaar heeft het VVC formeel erkend dat ze het Meccano tracé niet hebben onderzocht, omdat ze dat niet mochten. Omwille van de randvoorwaarde "geen vrachtwagens in de Kennedy tunnel".

In 2000 zocht Steve Stevaert maar 500 miljoen voor een tunnel met brug onder Schelde en over dokken. Dat wonderwerk moest in 2005 klaar zijn. Vandaag zoekt men 7 miljard, nog altijd om hetzelfde tracé in stand te houden, omdat de goede relatie tussen de Vlaamse regering en de aannemerscombinatie Noriant niet toelaat andere oplossingen te onderzoeken.

Muyters

Ook in het tot nog toe onschuldige dossier voor de nieuwe gevangenis in Melsele bouwt de regering het verzet in nog voor de eerste steen is gelegd. 

Deze gevangenis wordt namelijk gepland op de ideale plaats voor op en afritten van het Meccano tracé. Daarom dat er op verschillende niveau's geadviseerd is om daar rekening mee te houden in het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan).

Beide bestemmingen zijn immers perfect te combineren. Gezien de steeds schaarsere open ruimte is dat een gedroomde win-win situatie, zodat twee uitdagende dossiers elkaar versterken.

Robert Voorhamme

Schepen Voorhamme (SPA) wil een distributiecentrum voor zwaar vrachtverkeer installeren op Petroleum Zuid, vlak bij de Kennedytunnel.

Om vrachtwagens die Antwerpse winkels komen bevoorraden uit de stad te bannen.

Een zeer goed idee, moest het niet zijn dat de regering met zijn BAM-tracé de Kennedy afsluit voor vrachtverkeer. Dat BAM-tracé moet immers worden gefinancierd door tol betalende camions.

De kwakkel van de week is wellicht vandaag maandag al gekend: de ondertunneling van de R11 wordt duurder van verwacht!

De R11 is op nog geen twee dagen beslist. Dit omdat men in paniek moest constateren dat de ringverbredingsplannen online stonden, dat hiervoor geen draagvlak was en dat de actiegroepen zeiden "hier gaat de volgende volksraadpleging over gaan". Met de natte vinger is toen voor de R11 beslist en met diezelfde natte vinger is daar een prijs op geplakt.

noordkasteel

De SPA BBQ gaat dit jaar door op 18 juni in Noordkasteel. Want "dank zij de ondertunneling van de Oosterweelverbinding (in plaats van de lange wapper) kan het Noorderkasteel een groene plek blijven. Bovendien biedt dit een belangrijke potentieel om de site in de toekomst op ecologische en landschappelijk vlak nog op te waarderen" (bron Chris Anseeuw). Wablief?

Wat is de realiteit:

Pages