Opinie

Minister-president Kris Peeters wil niet zeggen of hij heeft gejokt of niet: bestaat er - zoals hij en minister Crevits al 15 maanden beweerden - een Meccano studie? Is dat tracé inderdaad slechter dan het BAM tracé? Wat zegt de minister president: "Ja maar, er zijn al te veel verschillende tracés voorgesteld". Inderdaad, en is de minister-president eigenlijk van zijn woord?

Op 9 juli 2009 schrijft De Morgen:

Vandaag heeft het Vlaams VerkeersCentrum op ATV gezegd: het Meccano tracé is niet onderzocht en zal niet worden onderzocht. Het beantwoordt niet aan randvoorwaarden. Daarna zegt het VVC: het Meccano tracé kan niet werken. Lees gerust opnieuw.

Het VVC is een Vlaamse administratie die spreekt en zwijgt op bevel van de Vlaamse regering en alleen maar zegt wat ze mag zeggen. Ze zijn hier niet dapper, maar wel veel duidelijker en dapperder dan de Vlaamse regering. Wat betekent dit allemaal, zonder namen te noemen:

Hiernaast een uitstekend debat over inspraak en grote infrastructuurprojecten. Schepen Van Peel is er zoveel mogelijk uitgesneden, wat wonderen doet met het niveau van het debat. De originele uitzending - maar dan wel met meer Van Peel - staat integraal op de ATV website. Ik verkies deze versie...

De heer Van Mechelen komt verrassend uit de hoek, is het minste wat je kan zeggen.

paaseieren zoeken

Paaszondag, wie weet de warmste van het jaar, was het even feest in Sint-Annabos. De Gezinsbond, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Trage Wegen, Velt, Vereniging Voor Bos Vlaanderen, Jeugdbond Natuur en Milieu en GroeNoord en ook Ademloos, slaagden er in heel veel zoekers te laten genieten van het bos in een grote 5000 eieren zoektocht - brandnetels incluis!

Kris Peeters, Bart De Wever, Patrick Janssens, Hilde Crevits.

Deze politici beweren allemaal: "Meccano is onderzocht én scoort slechter dan BAM."

Het Vlaams VerkeersCentrum (VVC) doet deze onderzoeken in opdracht van de regering.

VVC verklaren "Wij hebben Meccano niet onderzocht." Ze mógen het tracé niet deftig onderzoeken. 

Daarom deze oproep aan alle journalisten: stel deze vragen aan bovenstaande politici:

De regering blijft weigeren om de Meccano oplossing te bestuderen. Waarom? Omdat de Meccano het doorgaande verkeer rond de stad stuurt.
De Ring R1 moet koste wat kost internationale doorgaansweg blijven. Bij oplevering én na aanleg van de A102 en R11 bretellen én het totale masterplan, van veel meer dan 5 miljard € is de R1 nog altijd top-belast (90 %!), én dus super file gevoelig. Om over de "hinderrampen" tijdens de werken en voor de aanleg van A102 en R11 maar te zwijgen. (Als die er überhaupt komen, zie de mytische grote ring!).

Pages