Opinie

buurtbewoner geknipt

 

 

 

Namens wie leggen Marc VanKerckhoven en Wim van Hees persoonlijk klacht neer bij de Raad van State tegen de milieuvergunning die het St. Annabos dreigt te vernietigen? Een korte brief die meer zegt dan duizend woorden.

Sint en Piet, Pol Goossen, Erik De Bruyn en Wim van Hees

Ademloos en Natuurpunt besloten donderdag de boomplantactie onder alle omstandigheden door te laten gaan, ze werden daarin beloond.

Vanmiddag werden alle 122 bomen geplant.
Ook door de acteur Pol Goossen, ambassadeur van deze actie, de Sint en Piet,en vele wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders. De bomen die we tekort hadden zullen zo spoedig mogelijk worden geplant.

Komt dat zien, komt dat zien, nooit dronk u soep op een hoogtewerkerslift boven het winterse Sint-Annabos in gezelschap van Pol Goossen (acteur Frank in thuis!).

Op zondag 5/12 om 13:30 uur organiseren wij samen met Natuurpunt Wal een boomplantactie in het bos (ingang Ch. De Costerlaan, 400 meter na bebouwde kom en bus 36).

Lap, het zit erop. Terwijl Europa vernieuwt met participatieve stedenbouw en mobiliteit, blijft Vlaanderen verkrampt achter. Hier beslist de politiek dictatoriaal en met Chinese schijnvertoningen over gigantische infrastructuur projecten. Daarna gaan ze "onderzoeken" en "besluiten" dat zij, de politici, uiteraard de beste oplossing hebben gekozen.

Joke Schauvliege, minister van leefmilieu

België scoort 29ste van 30 Europese landen inzake leefmilieu. Vlaanderen kapt dagelijks 1,5 hectare bos. U bent onze minister ter ondersteuning van mens, dier en plant als bedreigde soorten op deze bedreigde planeet. U wordt daarvoor redelijk goed betaald. Het weze u gegund. U gaat daarvoor naar vele gelegenheden waar een nieuw bos, parkje, groenzone wordt aangeplant. Dat is electoraal lonend. Ook dat weze u gegund. Maar dit blijkt allemaal niet te werken. Ervan uitgaande dat u hierover slapeloze nachten hebt, hierbij gratis advies.

jurgen verstrepen

Ere wie ere toekomt. Een heel sterke opinie van Jurgen Verstrepen. We gaan hem niet beschuldigen van overdreven diplomatie en we kunnen ons niet voorstellen dat hij zich hiermee buiten Antwerpen populair maakt. Maar, wat hij zegt, mag gezegd worden. Als we politici louteren omdat ze met onze belastingen ongelooflijk onverantwoord bezig zijn voor het kleine belang van enkelen, mogen we zo nu en dan luisteren als een politicus onpopulaire dingen zegt in het belang van iedereen. 

Pages