Opinie

De manier waarop de politiek de Ringlandbeweging aan het kaltstellen is, roept bij Manu Claeys en Peter Verhaeghe onfrisse herinneringen op aan hoe stRaten-generaal en Ademloos de pas werd afgesneden. 

De Oosterweelverbinding zal hoe dan ook juridisch sneuvelen, de politiek kan beter nu al beginnen werken aan een kwaliteitsvolle oplossing voor de Antwerpenaren

Stad Antwerpen begaat historische vergissing. Het burgerinitiatief wordt volstrekt genegeerd  -  Teken de petitie

Ringland is ronduit ontgoocheld over de tweede overkappingsstudie van de stad Antwerpen, zowel over het schamele ambitieniveau dat er uit spreekt als over de wijze waarop die tot stand gekomen is. 'Het burgerinitiatief, waar zoveel mensen hun schouders mee hebben onder gezet en dat zoveel mensen financieel mee hebben mogelijk gemaakt, wordt volstrekt genegeerd', zo klinkt het.

Persbericht 9 juni 2015
Namens Ademloos, stRaten-generaal, Ringland, irs. Luc van Remortel en Bart van den Bossche

Onderstaand vindt u een ‘charter voor de overkappingsintendant’. Dit is verstuurd naar de pers en betrokken politici.
Het charter is slechts negen regels lang en heeft de verdienste van helderheid in zijn beknoptheid.

Wat de ondertekenaars van het charter verenigt is hun betrokkenheid bij het mobiliteitsdebat in de stad Antwerpen en hun bereidheid hierin een positieve rol te blijven vervullen.

 

'Het dubbelzinnig twee-snelhedenbeleid van de Vlaamse regering komt procedureel neer op meer van hetzelfde', zegt Wim Van Hees van Ademloos. 'Lees: we houden vast aan ons eigen regeringsproject en behandelen Ringland zo dat Oosterweel op de rails gehouden wordt.'

Wie voorbije woensdag keek naar het beeldverslag van het parlementaire debat over Ringland, kan niet anders dan denken dat de belangrijkste politieke vraag was: 'Wat doet de regering met de uitgestoken hand van Ringland?'

Ademloos en stRaten-generaal verzorgen op donderdag 26 maart 2015 een lunch voor de wandelaars van de driedaagse wandeling HartsTocht, aan het Noordkasteel, op de Scheldedijk ter hoogte van de Zeevaartschool. Vanaf half één bent u daar ook welkom. Het fotoboek (*) over dit prachtige stukje natuur zal hier ook verkocht worden.

Op 13 maart 2017 is het precies 450 jaar geleden dat die Slag bij Oosterweel plaatsvond. Het is ook de periode (‘voorjaar 2017’) waarin de regering de eerste Oosterweelschup in de grond wil steken. Deze keer zullen de geuzen winnen, niet de bezetter, zelfs wanneer van op ’t Schoon Verdiep opnieuw verraad gepleegd wordt, zoals toen door een berekenende Willem van Oranje :-)

 

Knack 09-03-2015 - Jochen Vandenbergh is freelance journalist en volgt al tien jaar het Oosterweeldossier op.

'Oosterweel wordt in vijf delen gekapt en op de koop toe krijgt de Antwerpenaar er de overkapping gratuit bij. Antwerpen en Vlaanderen wordt echter opnieuw een rad voor de ogen gedraaid', schrijft Jochen Vandenbergh.

 

Pages