Opinie

synthesebeeld openbaar vervoer en wegennet

Je kan deze studie downloaden op www.forum2020.be. Hier is een rechtstreekse link naar de digitale lage resolutie versie. Voor 10 euro kun je de ingebonden papieren versie bestellen bij info@forum2020.be.

De studie van forum 2020 is alles wat het BAM tracé niet is. Te beginnen met grondig Vlaams innovatief en betrouwbaar. Dit is zonder enige twijfel de enige leesbare studie over de Oosterweel verbinding.

bart en kris

Beste Kris, beste Bart,

Als geboren Antwerpenaar wil ik nu wel graag weten wat uw beslissing zal zijn omtrent de Oosterweelverbinding.

Er is genoeg over geschreven, er zijn niet-gesubsidieerde actiegroepen opgericht, er is massaal protest geweest én er zijn duidelijke en doorzichtige alternatieven aangeboden die wetenschappelijk onderbouwd zijn, om nog maar te zwijgen van de volksraadpleging waarvan u het opportuun achtte het aantal vragen te beperken, en toch...

De "tools" van De Standaard hebben weer een artikel gepubliceerd op bestelling van het kabinet Peeters. Daarin wordt gesteld dat de Lange Wapper tunnels duurder zijn. Duurder dan wat? Dan brood? Of willen ze zeggen: duurder dan de Wapper Light? Dat kan uiteraard niet, geen kat die weet wat die gaat kosten. U voelt het: men heeft u weer bij uw pietje.

Het schaamrode strikvraagje van de week voor CD&V en N-VA politici: hoe duur wordt de Wapper Light? ***

Trouwens: hoe zou het zijn met die Wapper Light? Waar is die? Hebt ú hem al gezien?

Voor de zoveelste keer zegt de Minister President wat Antwerpen denkt: Antwerpenaren willen geen goede oplossing, we willen eender welke oplossing, wat die ook is. Wat een pijnlijk misverstand... 

En onze Minister president zegt ook: het Meccano tracé is nooit onderzocht. Hij was dat nooit van plan en zal het nooit doen.

Dit van de man die zijn grootste missie omschrijft als "herstellen van het vertrouwen". 

De wet openbaarheid bestuur zegt dat beleidsdocumenten openbaar moeten zijn.

De kabinetten Peeters, Crevits en nog een aantal anderen (waaronder BAM) hebben heel lang beweerd dat er geen enkel plan over ringverbreding bestond, maar heeft uiteindelijk een paar plannen blootgegeven - omdat het bestaan niet meer te ontkennen is en het dus strafbaar is om ze nog langer geheim te houden.

Een politicus zegt natuurlijk niet "OK, sorry, mislukt, hier zijn de plannen.".

Mevrouw Crevits sluit nieuwe steenkoolcentrale niet uit

Geen gezond, weldenkend mens zou er op komen om een steenkoolcentrale in dichtbevolkt en al zeer kwetsbaar gebied in te planten. 

Misschien moeten we ons dus toch maar zorgen maken... Welk politicus durft dit te overwegen? Minister Crevits bijvoorbeeld

Maakt u zich ook zorgen? Op 22 juni, van 20 tot 22 uur, is er een hoorzitting over de nieuwe aanvraag in het districtshuis van Berendrecht Zandvliet Lilo.

Pages