Opinie

Aangezien Vlaamse gründligkeit zo vaak aangehaald wordt in de verkiezingstrijd, toch een klein woordje commentaar - uiteraard zonder stemadvies te geven:

Het Oosterweel dossier bewijst vriend en vijand dat Vlaanderen nog zeer Belgische reflexen heeft als het gaat om grof geld, mobiliteit en grootsteden beleid: maak het complex, inefficiënt en smijt er geld tegenaan.

Het dubbelbesluit (tunnel, tenzij een brug, op het afgekeurde en weggestemde tracé) is hier het zoveelste idiote voorbeeld van.

Wie hoopt dat België verdampt, kan gelijk hebben (of niet).

Meer dan gebouwen, straten en pleinen zijn het mensen die onze stad tot leven brengen. In scholen, verenigingen, wijkcomités, pleinwerkingen, enz. Mensen van diverse leeftijden, afkomst, gezindte, … en u bent er daar één van.

Een kloppend stadshart heeft zuurstof nodig. Maar de Vlaamse regering laat voor de Oosterweelverbinding maar twee opties open, allebei over het BAM-tracé dat de files niet oplost, allebei met even rampzalige boomkap tot gevolg:

Mevrouw Crevits stelt dat het Meccano-tracé volledig is onderzocht. Ze heeft dit de vorige parlementaire zitting nog eens bevestigd. Beste lezer, dit is boerenbedrog.

Het BAM tracé met Lange Wapper is onderzocht met verkeerssturing (tol en vrachtverbod). Het Meccano tracé is onderzocht zonder de slimme sturing die Forum 2020 uitwerkte en onlosmakelijk aan het tracé koppelde. Het Vlaams Verkeerscentrum wist dit, maar mocht het onderzoek niet anders voeren, in opdracht van de Vlaamse regering.

Na de volksraadpleging dacht heel Antwerpen dat we gewonnen hadden. De politiek beloofde respect voor de uitslag.

Ademloos begreep al snel dat dit “respect” niets betekende.

Het werkelijk vernieuwende Meccanoplan werd op de meest leugenachtige manier afgeschoten door de kabinetten Crevits en Peeters in de Vlaamse regering en het fameuze Dubbel Besluit - een tunnel, tenzij het een brug wordt - is dezelfde zever als altijd, maar nog een miljardje duurder.

 

Wat had de Antwerpenaar ook weer weggestemd? Het BAM tracé.

Pages