Opinie

Persbericht stRaten-generaal/Ademloos
23 juli 2014

Open Vld mist vandaag kans om positief te wegen op grootste infrastructuurdossier van de legislatuur en kijkt o.a. naar actiegroepen om de Oosterweelverbinding tegen te houden

Nieuw is deze situatie niet: dit sjabloon van ‘2 verblinde partijen pro en 1 gewillige partij contra’ herhaalt zich voor een derde keer

De herhaling van het sjabloon illustreert andermaal het inmiddels bekende adagium: het middenveld bepaalt de richting, de politiek het tempo (en dat tempo valt nu dus weer stil)

 

Beste lezer,

in al haar creativiteit om het BAM-tracé op de sporen te houden, heeft de Vlaamse regering een geheel eigen variant van milieueffectenonderzoek uitgevonden.

Dat gaat zo: eerst laat je een onvolledig MER maken dat het overheidsproject tot winnaar uitroept, op basis waarvan je ‘beslist beleid’ vastlegt. Pas nadien laat je de echt relevante vergelijkingen tussen alternatieven maken, omdat indieners van alternatieven dat nu eenmaal zo belangrijk vinden.

Manu Claeys van stRaten-generaal ziet in Hannover de ene na de andere groene ruimte en denkt daarbij aan Antwerpen. 'Wat hebben wij ons Antwerpen laten verstenen, over de jaren heen. Dat extra tiende district genaamd Ringland is werkelijk broodnodig. De Vlaamse regeringsonderhandelaars zijn zo vol van het 'Duitse model'. Zouden ze het over al die zuurstof voor de Duitse stedeling hebben en over het model dat dáárachter schuilgaat?'

Persbericht Ademloos en stRaten-generaal 23 mei 2014

Oproep aan democratisch Antwerpen: stem niet voor het besliste Oosterweelbeleid van Peeters 2, want dat is een stem pro BAM-tracé en tegen een volwaardig onderzoek van Ringland

Politieke reacties op vragen over verdere omgang met Ringlandconcept verhelderend

Wie volwaardige overkapping en onafhankelijk onderzoek daarvan belangrijk vindt, stemt best niet voor continuering van het besliste Oosterweelbeleid van de huidige Vlaamse regeringspartijen

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos 13 mei 2014

Nieuw Oosterweelvoorstel sp.a doorzichtig manoeuvre om BAM-tracé als enige optie overeind te houden
Wie Ringland ernstig neemt, probeert niet de door Ringland geprefereerde alternatieve Scheldekruisingen buiten de besluitvorming te duwen

In een persbericht doet de sp.a vanmiddag een zogezegd draagvlak-zoekend voorstel (‘beste van twee werelden’).

Pages