Opinie

Hoe moet de politiek omgaan met de Antwerpse actiegroepen. Negeren? Oorlog tegen voeren? Deals mee sluiten?

Ach. De Antwerpse actiegroepen zijn geen politieke partijen. Je hebt geen coalitie met hen nodig, ze hebben geen verborgen agenda, ambiëren geen postjes en maken zichzelf liefst zo snel mogelijk overbodig. Dus, wat te doen met de actiegroepen? Gewoon mee praten, zoals met andere mensen met goede ideeën.

En goed besturen. Democratisch, vooruitstrevend en transparant.

Gastopinie: Daan Van Brusselen en enkele andere verontruste artsen lichten de gezondheidseffecten van de Oosterweelverbinding toe (De Morgen 3/5/14)

Geen enkele weg in Vlaanderen krijgt volgens transporteconomen zo veel voertuigen te verwerken als de Antwerpse ring. Als verontruste artsen lichten we graag de gezondheidseffecten van een snelweg in de stad even toe. Wanneer we de impact op gezondheid maximaal willen beperken, is er maar één conclusie.

Het Meccano tracé was in het MER niet gemeten met gedifferentieerde tol, terwijl deze vorm van tolheffing een idee was van de ontwerpers van Meccano. Hierdoor had het BAM tracé op een paar vlakken een betere score. 

Het Valentijnsbesluit én de onmiddellijk daarop aansluitende publicatie van de enquete-resultaten van de Gazet Van Antwerpen hebben getoond dat er een enorm verschil is tussen de "Wereld van de Vlaamse regering" en de "Wereld van de actiegroepen".

Voor de zoveelste keer leidt dit tot een opvoering van de profileringsdrift aan de politieke zijde.

Manu Claeys en Peter Verhaeghe voor stRaten-generaal: Waarom de regeringspartijen telkens weer liegen wanneer ze beweren dat de Antwerpse volksraadpleging niet over het BAM-tracé ging. En waarom dat dom is in het Oosterweeldossier want zo bepleiten ze natuurlijk zelf een nieuwe volksraadpleging in 2016, om klaarheid te scheppen en puntjes op de i te plaatsen.

Op 18 oktober 2009 lag bij de Antwerpse volksraadpleging formeel de keuze voor tussen een BAM-tracé met viaduct en het Arup/SUM-tracé met tunnel

Deze woensdag was er een plenair debat over de Oosterweel. Parlementairen en regeringsleden vertellen daar dan hun waarheid. Of zouden dat moeten doen. Grappig genoeg meenden enkelen dat beter te kunnen met een poster van Ademloos in hun hand.

En hiermee bewezen de regeringspartijen meteen het nut van de burgerbewegingen.

Het grootste deel van onze inspanningen gaat namelijk naar het verzamelen en verspreiden van juiste informatie. Terwijl de regeringspartijen het tegenovergestelde proberen te doen.

- Het BAM tracé is nipt performanter dan het Meccano tracé: voor doorgaand en bestemmingsverkeer scheelt dit respectievelijk 3 en 2 minuten. Hiervoor heeft het BAM wél veel meer baanvakken en knooppunten nodig op de ring, E313, Noordkasteel en in Zwijndrecht en Linkeroever. Meccano niet.
- Het verschil in gezondheid tussen de tracés wordt gemaskeerd door bewust gehanteerde onwetenschappelijke meetmethodes en statistische trucjes.

Pages