Opinie

MER Oosterweel: Superieure werking Meccano wordt gemaskeerd door gewilde kennislacunes.
Om de politici toe te laten het BAM tracé te kiezen. Het Meccano tracé is nochtans superieur.

Een dezer dagen valideert de cel MER het MER Oosterweel. Daarna is het aan de politiek om een tracé te kiezen. "De politiek" zal dit in 7 haasten proberen te doen. Ademloos en vrienden zijn daar zeer bezorgd over.

Een cocktail van vastgeroeste structuren en onlogische gedragingen beletten ons vandaag vooruitgang in alle grote Vlaamse infrastructuurprojecten. Als Ademloos lid en bevoorrecht waarnemer deel ik graag mijn visie hierover, aan de hand van de ervaringen met het Oosterweel proces. Het Oosterweel drama in haar vele delen is natuurlijk uniek, maar wat geldt voor Oosterweel, geldt in grote mate ook voor Uplace en Doel.

1) Walk and don't look back en leer vooral niet bij

nvdr: We geven de opinieruimte aan een zeer helder Nieuwsblad artikel. Het BAM-tracé, al jaren het voorkeurstracé van de Vlaamse regering, zou amper 1.722 Antwerpenaren betere luchtkwaliteit bezorgen, zo staat in het MER rapport. Nu de deelrapporten naar boven komen wordt duidelijk dat de eerste berichtgeving over het MER niet klopt.

Milieurapport beoordeelt Meccano ver boven BAM inzake gezondheid

Jochen Vandenbergh schreef voor Knack 20/11/13 (red: steun onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek, koop die Knack!): De conclusies die de laatste weken uit het milieueffectrapport voor het Oosterweeldossier getrokken werden, draaiden uit op een welles-nietesspel. Maar dat het BAM-tracé er als beste uit komt, zoals nogal wat media berichtten, klopt geenszins.

Persbericht stRaten-generaal - 12 november 2013 - Vorige week vrijdag werd de ontwerpversie van het milieueffectenrapport over de Oosterweelverbinding aan diverse adviesorganen bezorgd. Groot was onze verbazing, toen wij ’s anderendaags in enkele media lazen dat het regeringsproject beter zou scoren dan de alternatieve Meccano. Lectuur van het deelrapport over de mobiliteit noopt alleszins tot andere conclusies.
 

Ademloos doet altijd haar uiterste best om het geïnteresseerde publiek, u dus, op de hoogte te houden van het Oosterweel dossier. Daarom even deze eerder technische uitleg.

Op dit moment wordt de status quo bepaald door het ontwerp MER rapport. Op basis daarvan schrijven sommige kranten alsof de beslissing al genomen is, en/of dit nog maar een kwestie van even slikken en doorspoelen is.

Dat is helemaal niet zo.

Als de realiteit verandert, moeten de plannen mee veranderen. Welaan dan, zeggen Christian Leysen en Geert Noels aan de politiek: toon moed en neem afstand van de inmiddels verouderde Oosterweelplannen.

Antwerpen staat nu aan de top in de wereldranking van de files. Ondernemingen verlaten of vermijden de stad. Vroeger stond de Randstad (Nederland) op die plaats. Maar onze noorderburen pakten de fileproblematiek grondig aan. Meer beton in Wegen van de Toekomst, maar ook een andere visie op professioneel gebruik van de auto en een kwaliteitsvol openbaar vervoer.

Vanmiddag verspreidde het kabinet van Vlaams minister-president Kris Peeters een perscommuniqué over de ontmoeting van de minister-president met EU-Commissaris Barnier.
Sta ons toe enige commentaar hierbij te geven.

De indruk wordt gewekt dat de Europese Commissie geen uitspraak kan doen in de kwestie van de aanbesteding van een eventuele Oosterweelverbinding, zolang het MER-rapport over het bouwplan niet is afgewerkt.
Dat is een verkeerde indruk.

Pages